4. 10. 2015

NEDEĽNÉ REZNE A KÁVA

NEDEĽNÉ REZNE A KÁVA
Mená hostí a témy, ktoré budú diskutované v relácii V politike, v nedeľu 4. októbra od 11.00 h.

1. Téma: Novela zákona o dani z príjmu, nový spôsob platenia DPH, zníženie DPH na základné potraviny Hostia: Peter Kažimír, minister financií (Smer-SD) Ivan Švejna, poslanec NR SR (Most-Híd)

2. Téma: Sociálny balíček – vianočný príspevok pre dôchodcov, novela zákona o službách zamestnanosti, zvýšenie minimálnej mzdy, materský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa Hostia: Ján Richter, minister práce (Smer-SD) Július Brocka, poslanec NR SR (KDH).ň

Moderuje Ľuba Oravová.

Prezident SR Andrej Kiska bude v nedeľu 4. októbra hosťom relácie RTVS "O 5 minút 12".


Passed out.  

3. 10. 2015

PRIESKUM FOCUS

Politické prekáračky a blížiace sa parlamentné voľby boli pre Slovákov druhou najvýraznejšie témou v médiách v mesiaci september. Ukázal to septembrový prieskum agentúry Focus.
V prieskume odpovedalo 1003 respondentov na otázku, o ktorých udalostiach sa na Slovensku v poslednom mesiaci najviac písalo alebo rozprávalo v médiách ako televízia, rozhlas, tlač či internet? Respondenti mali v rámci spontánnej reakcie možnosť uviesť viacero odpovedí.
Okrem dominantnej témy utečencov, ktorú v médiách v septembri zachytilo takmer 92 percent opýtaných, si Slováci všímali aj správy týkajúce sa politickej situácie, diskusií v parlamente i vzájomných hádok politikov. Tieto mediálne témy v prieskume uviedlo 8,9 percenta odpovedajúcich. Podľa Martina Slosiarika z agentúry Focus ich respondenti prirodzene vnímali v kontexte blížiacich sa parlamentných volieb. "Pár mesiacov pred parlamentnými voľbami strany opatrnejšie narábajú s informáciami a posolstvami, ktoré sa dostávajú cez médiá k voličom a zvažujú ich prípadný negatívny dopad na svoju podporu. No samozrejme, stačí sa pozrieť do ulíc a každému je jasné, že predvolebná kampaň sa už začala," okomentoval situáciu Slosiarik.
Najvýraznejšou samostatnou politickou témou bol spor medzi premiérom Robertom Ficom a lídrom OĽaNO Igorom Matovičom ohľadom údajného nelegálneho účtu na Belize. Túto kauzu si z médií zapamätalo 7,1 percenta respondentov. Po téme migrantov, všeobecnej situácii v slovenskej politike a udalostiach leteckých katastrof na Slovensku to bola štvrtá najvýraznejšia téma, ktorú Slováci zachytili v médiách v priebehu septembra.
Medzi témy v mediálnych výstupoch, ktoré sa v septembri dostali u respondentov výraznejšie do pozornosti, patrili aj extrémy v počasí. Spomínalo ich 6,8 percenta respondentov. Viac ako päť percent respondentov si z médií zapamätalo aj správy súvisiace so začiatkom školského roka (5,7 percenta) a tiež udalosti na Ukrajine (5,2 percenta).

Copyright © TASR 2015

VšZP: Transparency International Slovensko zavádza verejnosť i médiá

VšZP: 
Transparency International Slovensko zavádza verejnosť i médiá


Transparency International Slovensko (ďalej len "TIS") dnes zverejnila informáciu, že Univerzitná nemocnica Bratislava v čase, keď jej šéfoval súčasný generálny riaditeľ VšZP Miroslav Vaďura, kúpila 64 vrstvové CT o 400 tisíc eur drahšie ako nemocnica v Ostrave. Toto tvrdenie je klamstvo. Pravdou je, že nemocnica kúpila za tú istú uvádzanú cenu 1,39 mil. eur neporovnateľne výkonnejšie 128 vrstvové CT.
TIS zároveň uviedla, že technická podmienka "chladenie vodou" vylúčila z verejného obstarávania štyroch z piatich uchádzačov. Podmienka bola stanovená preto, lebo pôvodné zariadenie fungovalo tiež na chladenie vodou. Priestor pre osadenie nového CT nemal vybudovanú ani primárnu vzduchotechniku a jej vybudovanie by si vyžiadalo dodatočné investície. Navyše, chladenie vodou má veľkú prevádzkovú výhodu v tom, že v prípade poruchy chladenia sa používa priamo voda z vodovodu.
Verejné obstarávanie na predmetné CT bolo vyhlásené vo Vestníku 17.7. 2009. Podpis rámcovej zmluvy sa uskutočnil v apríli 2010 a samotný nákup bol realizovaný už za nového riaditeľa M. Buchu v decembri 2011. Príslušná faktúra bola vystavená 13.3. 2012 a uhradená 26.3 2012, pričom čiastočné zdroje na úhradu poskytol príspevkom v tom čase už odstupujúci/odchádzajúci minister Ivan Uhliarik.
Je zarážajúce, že TIS, ktorá sa dnes tejto téme venovala, si neoverila ani základné fakty týkajúce sa tohto verejného obstarávania.
Mimochodom, keďže klamlivé informácie ohľadom kúpy tohto CT prístroja sa objavili už v minulosti, vedenie UNB dňa 7.11. 2012 (Žiadosť má k dispozícii aj VšZP) požiadalo Petit Press ako vydavateľa denníka SME o uverejnenie opravy, k čomu do dnešného dňa nedošlo.
Otázkou je, komu a na čo majú slúžiť klamlivé a zavádzajúce informácie a prečo ich médiám a ich prostredníctvom aj verejnosti podsúva práve organizácia, ktorá má v názve "transparentnosť"?


Informovala Petra Balážová, vedúca referátu komunikácie a hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.

Reklamná pauza, môžete sa....

    Reklamná pauza, môžete sa....

2. 10. 2015

Reakcia VšZP na tvrdenia týkajúce sa generálneho riaditeľa Vaďuru

Reakcia VšZP na tvrdenia týkajúce 
sa generálneho riaditeľa Vaďuru

V súvislosti s vymenovaním Ing. Miroslava Vaďuru, MPH za predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VšZP sa v médiách objavili viaceré nepravdivé tvrdenia, týkajúce sa predaja prebytočného nehnuteľného majetku počas jeho pôsobenia vo funkcii riaditeľa FNsP Bratislava (terajšia UNB Bratislava, ďalej len „Nemocnica“).

Predmetom odpredaja boli pozemky označené v liste vlastníctva výhradne ako zastavané plochy a nádvoria, respektíve ostatné plochy, vrátane plochy určenej na krízové pristávanie vrtuľníka. V zmysle zákona o civilnom letectve táto plocha nespĺňa atribúty tzv. malého letiska a každé pristátie záchrannej služby je výhradne v kompetencii a na zodpovednosti pilota. Nemocnica v rámci odpredaja zabezpečila funkčnosť všetkých vtedajších činností v danom priestore, okrem iného aj prístupovej cesty k pristávacej ploche, ako aj k ďalším prevádzkovým budovám. Funkčnosť všetkých objektov na predmetných pozemkoch bola zabezpečená zmluvou o zriadení vecného bremena a to bezodplatne a časovo neobmedzene. To znamená, že v žiadnom prípade nemohlo dôjsť k následnému ohrozeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

O predaji prebytočného majetku – pozemkov vo vlastníctve Nemocnice - rozhodla Nemocnica v októbri 2009. Dôvodom bol fakt, že Nemocnica potrebovala krízové investície na zabezpečenie základnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Vtedajšie príjmy zo zdravotného poistenia totiž nezodpovedali vynaloženým nákladom na zdravotnú starostlivosť. Navyše, Nemocnica z titulu svojej regionálnej príslušnosti k Bratislavskému samosprávnemu kraju nemala možnosť čerpať prostriedky z fondov EÚ, tak ako ostatné nemocnice. Jediným riešením pre štatutára bol teda odpredaj prebytočného majetku štátu, ktorý na seba viazal každoročné neefektívne a zbytočné prevádzkové náklady.

Osobitné ponukové konanie prebehlo v zmysle platnej legislatívy, pri dodržaní všetkých zákonných požiadaviek. To znamená, že štatutár získal predbežný súhlas MZ SR, ponúkol prebytočný majetok v rámci ponukového konania štátnym organizáciám, ktoré oň však neprejavili záujem, informáciu zverejnil v celoštátnom denníku, ako aj v povinnom elektronickom registri, vedenom MF SR (ropk.sk).
Cena bola stanovená jediným možným zákonným postupom, teda na základe ocenenia stanoveného znaleckou organizáciou. Presný postup stanovuje zákon č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu. To znamená, že Nemocnica musela osobitné ponukové konanie vyhlásiť za cenu, ktorú stanovil znalec v zmysle vyššie citovaného právneho predpisu, v súlade so zaradením predmetných pozemkov na liste vlastníctva.

Po splnení všetkých zákonom stanovených náležitostí Nemocnica vyhlásila súťaž, na ktorú reagoval jeden záujemca. K odpredaju prebytočného majetku štátu však napokon nedošlo. Dňa 2.7.2010 sa obidve strany, vzhľadom na zistenú existenciu

súdneho sporu ešte z roku 1992, dohodli na odstúpení od kúpnej zmluvy, čo potvrdil aj notársky úrad 11.7.2010. Žiaden predaj pozemkov sa neuskutočnil a teda ani
nedošlo k žiadnej škode. Potvrdzuje to aj záznam o výsledkoch následnej finančnej kontroly MZ SR z 26.7.2010, ktorú nariadil vtedajší minister zdravotníctva Ivan Uhliarik. Kontrola jednoznačne preukázala, že v postupoch štatutára nedošlo k žiadnemu pochybeniu a že Nemocnica konala v súlade s ustanoveniami zákona č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. (Záznam z predmetnej kontroly je k dispozícii k nahliadnutiu vo VšZP).

Pokiaľ ide o predaj tohto majetku, do dnešného dňa sa nenašiel žiaden kupec, ktorý by bol ochotný odkúpiť tieto pozemky aspoň za pôvodne vyhlásenú cenu.

Informovala: Petra Balážová, hovorkyňa

MEDIA NEWS


MEDIA NEWSTelevíznu komediálnu šou Roseanne (1988 - 1997) prvý raz adaptujú v zahraničí. Od Sonny Pictures Television si pilotnú epizódu objednala ruská televízna stanica CTC. Ruská verzia populárneho seriálu by sa mala volať Katya.
"Naše spracovanie Roseanne bude rezonovať s ruskými divákmi, pretože je založené na pravde. Je to príbeh pracujúcej rodiny, ktorá prekonáva každý deň, smeje sa na strastiach, ktoré im život posiela do cesty a to donúti divákov smiať sa s nimi," uviedol Jeff Lerner zo Sonny Pictures Television vo vyjadrení, ktoré zverejnil magazín The Hollywood Reporter. Televízne adaptácie od spoločnosti majú v Rusku úspech. Svedčí o tom aj spracovanie seriálu Raymonda má každý rád (1996 - 2005), v ruskej verzii Voroniny (2009), ktorý je najdlhšie vysielaným hraným programom stanice CTC. Seriál má aj svoju českú verziu Rudyho má každý rád (2015), ktorú zastrešuje Česká televízia. Populárna bola v rokoch 2004 až 2009 aj ruská adaptácia seriálu Pestúnka Franny (1993 - 1999).
Seriál Roseanne vysielala americká televízna stanica ABC v rokoch 1988 až 1997 v hlavnej úlohe s komičkou Roseanne Barr, ktorá sa podieľala aj na jeho tvorbe. Za rolu ženy v domácnosti s tromi deťmi a manželom získala cenu Primetime Emmy aj Zlatý glóbus. John Goodman, známy napríklad aj z filmu Big Lebowski (1998), si za úlohu Roseanninho manžela Dana v roku 1993 tiež odniesol Zlatý glóbus.George R. R. Martin, autor knižnej predlohy seriálu Hra o tróny (2011), poprel informácie o príprave filmu zo sveta obľúbeného fantasy príbehu. Šesťdesiatsedemročný literát prostredníctvom portálu Live Journal uviedol, že nevie odkiaľ tieto správy pochádzajú, no nie sú pravdivé.
Martin zároveň vysvetlil, že v minulosti tvorcovia seriálovej adaptácie David Benioff a D.B. Weiss uvažovali o jej ukončení filmom. „To ale neznamená, že sa tak stane,“ upozornil, pričom za dôvod označil aj to, že HBO, ktorá seriál produkuje, sa zameriava na televíznu tvorbu. „Bolo by to skvelé a ja by som si to rád pozrel, no nič sa nezmenilo od posledného kola fám. Stále píšem šiesty diel The Winds of Winter. David a Dan nakrúcajú šiestu sezónu,“ vyjadril sa. „Neverte všetkému, čo čítate, chlapci a dievčatá. Najmä, keď je to na internete,“ uviedol tiež.
Príbeh Hry o tróny sa odohráva vo fiktívnom svete Siedmich kráľovstiev na kontinentoch Západozem a Essos, kde v období podobnom stredoveku bojuje o Železný trón niekoľko urodzených rodín. Blíži sa však zima, ktorá môže trvať dlhé roky. Dej sa začína v čase, keď sa za slabo stráženou severnou Stenou aktivizuje armáda nekorunovaného kráľa Mancea Raydera a tiež desiví Bieli chodci. Za morom zas krásna Daenerys Targaryen túži po tróne, ktorý jej rodine patril dlhé roky a na dosiahnutie svojho cieľa má nebezpečnú zbraň - tri draky. Hra o tróny je tretí rok po sebe nelegálne najsťahovanejším seriálom roka. Hoci jej predlohou je knižná séria Pieseň ľadu a ohňa Georgea R. R. Martina, od piatej sezóny, ktorú televízia HBO vysielala od apríla do júna, sa seriál uberá vlastnou cestou. Tvorcovia už totiž použili všetok materiál z doteraz vydaných kníh. Dátum vydania šiestej časti knižnej série nie je zatiaľ známy.Americký herec a režisér David Schwimmer bude účinkovať v pripravovanom sitkome britskej televíznej stanice Channel 4 s názvom Morning Has Broken. Predstaví sa po boku herečky Julie Davis, ktorá sa zároveň postarala o námet a scenár.
Príbeh seriálu bude o zákulisí fiktívnej televíznej šou Good Morning... With Gail Sinclair, ktorej obľúbenosť postupne klesá. Tvorcovia si preto zavolajú na pomoc amerického televízneho producenta (Schwimmer), ktorý by mal pomôcť zvýšiť sledovanosť. Okrem neho sa v seriáli objaví dvojica moderátorov, ktorú stvárnia spomínaná Davis a britský komik Nick Mohammed.
Úloha televízneho producenta bude pre rodáka z New Yorku prvým pravidelným účinkovaním v sitkome, odkedy hral v seriáli Priatelia (1994 - 2004). "Roky som bol veľkým fanúšikom Julie a som nadšený, že mám konečne možnosť spolupracovať s ňou a Nickom na tak fantastickej komédii," uviedol 48-ročný Schwimmer vo vyhlásení. Channel 4 si objednal šesť 30-minútových epizód. Stanica by ich mala vysielať v roku 2016.
David Schwimmer sa preslávil predovšetkým ako Ross Geller v spomínanom seriáli Priatelia (1994 - 2004) Ďalej si zahral napríklad v snímkach 6 dní, 7 nocí (1998), Nadaný žiak (1998), Picking Up the Pieces (2000), Z ničoho len nič (2006), John Carter: Medzi dvoma svetmi (2012), The Iceman (2012) a tiež v miniseriáli Bratstvo neohrozených (2001). V animovanom filme Madagaskar (2005) a jeho ďalších dvoch pokračovaniach z rokov 2008 a 2012 prepožičal hlas žirafe Melmanovi.
Americký herec Robert Knepper sa predstaví v nových častiach obľúbeného seriálu Mestečko Twin Peaks (1990 - 1991). Akú postavu stvárni, však zatiaľ nie je známe. Novinku pripravuje režisér David Lynch, ktorý sa spolu s Markom Frostom postaral o scenár všetkých 18 epizód. Dvojica pritom spolupracovala aj na tvorbe pôvodného seriálu, ktorý v roku 1991 získal tri Zlaté glóbusy.
V projekte sa predstaví aj Amanda Seyfried, Kyle MacLachlan si zopakuje úlohu Dalea Coopera. Podľa informácií portálu Deadline.com by mali herecké obsadenie doplniť aj David Patrick Kelly či Richard Beymer.
Päťdesiatšesťročný Robert Lyle Knepper je rodákom z mesta Fremont v štáte Ohio. K herectvu sa dostal vďaka matke, ktorá robila rekvizitárku v divadle a začal sa mu venovať už počas strednej školy. Následne sa rozhodol študovať divadlo na Northwestern University. Knepper na filmovom plátne debutoval v roku 1986 vďaka dráme Taký je život!. Následne sa predstavil aj v snímkach ako Život v nebi (1987), Hlásim svoju smrť (1988), Renegáti (1989), Mladé pušky 2 (1990), Všetci hovoria: Milujem ťa (1996), Dobrú noc a veľa šťastia (2005), Rukojemník (2005), Hitman (2007), Deň, keď sa zastavila Zem (2008), Kuriér 3 (2008) alebo Hry o život: Drozdajka 1 (2014), pričom ako Antonius sa objaví aj vo filme Hry o život: Drozdajka 2, ktorý by sa mal dostať do slovenských kín 19. novembra. Účinkoval tiež v seriáloch Zlodeji (2001 - 2002), Carnivale (2003 - 2005), Mob City (2013), či v rokoch 2009 až 2010 v projekte Hrdinovia (2006 - 2010). Známy je aj ako Theodore 'T-Bag' Bagwell z televízneho hitu Prison Break: Útek z väzenia (2005 - 2009).

Mníška Florinda Ruiz Carapia sa v Mexiku stala hviezdou kuchárskej televíznej súťaže MasterChef. Šesťdesiatosemročná sestra, ktorá prijala meno Hermana Flor, je v súčasnosti jednou z piatich finalistov programu. V prípade víťazstva si odnesie milión mexických pesos (v prepočte približne 53-tisíc eur), ktoré chce použiť na zníženie dlhu kongregácie. Ten vznikol pri budovaní a rozširovaní škôl.
Hermana Flor začínala v súťaži s ďalšími 299 súťažiacimi. Do finále ju podľa porotcov dostali jej čili omáčky. S postupom do ďalších kôl, narastala aj jej popularita. Producent programu Alejandro Esquivel pritom priznal, že sa obáva dôsledkov, ak Hermana Flor nezvíťazí. O tom rozhodne o tri týždne porota zložená zo šéfkuchárov.
Sestra pracuje v seminári, kde denne varí tri jedlá pre 150 ľudí. Ako uviedla, v súťaži ju doteraz zaskočilo, keď jej nariadili uvariť homára. „Je veľa veci, ktoré neviem použiť. Také morské špeciality som nikdy nevarila. Na také jedlo nemáme peniaze,“ priznala. Namiesto toho v jej kuchyni prevládajú čili papričky, paradajky a cibuľa. „S tým vám viem urobiť chutné jedlo,“ povedala.
Narastajúcu popularitu si Hermana Flor nepripúšťa. „Nehovorte mi, že som slávna. Nie som slávna, kým tie peniaze nebudem mať v ruke. Chcem vyhrať, pretože chcem pomáhať ostatným,“ vyjadrila sa. „Máme dlhy, máme misie, kde poskytujeme pomoc a s tou súťažou a miliónom pesos, ktoré ponúkajú, budem môcť pomáhať,“ dodala.©2015, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Zomrel Lubomír Lipský

Zomrel Lubomír Lipský

Vo veku 92 rokov dnes skonal český herec Lubomír Lipský, ktorého približne pred mesiacom hospitalizovali s horúčkou a zápalom pľúc v jednej z pražských nemocníc. Informáciu o jeho úmrtí potvrdil portálu iDNES.cz hercov synovec Dalibor Lipský. "Posledných štrnásť dní mu nebolo dobre. Našťastie to netrvalo dlho a bolo to milosrdné," uviedol Dalibor Lipský.
Lubomír Lipský sa narodil 19. apríla 1923 v Pelhřimove a bol dlhoročným členom Mestských divadiel pražských. Popularitu mu priniesla úloha v televíznom seriáli Tři chlapi v chalupě Jaroslava Dietla (1962 - 1963). Medzi jeho najznámejšie filmy patria Císařův pekař a pekařův císař (1951), Cirkus bude! (1954), Zločin v dívčí škole (1965), Čtyři vraždy stačí, drahoušku (1970), Šest medvědů s Cibulkou (1972), Tři veteráni (1983), Saturnin (1994), Bobule (2008) a 2Bobule (2009). Zahral si aj v sérii komédií Kameňák (2003, 2004, 2005 a 2013). V roku 2005 získal cenu Thálie za celoživotné majstrovstvo, o tri roky neskôr zas Cenu Františka Filipovského za celoživotné majstrovstvo v dabingu a v roku 2013 ho uviedli do Dvorany slávy cien TýTý a taktiež dostal od českého prezidenta Miloša Zemana Medailu Za zásluhy. Jeho bratom bol režisér a scenárista Oldřich Lipský, ktorý zomrel v roku 1986.

©2015, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Otec od veľa detí píše národu

Otec od veľa detí píše národuChcem sa každému ospravedlniť koho som dnes upozornil na môj rozhovor v Slobodnom vysielači, neprídem do Banskej Bystrice dnes na uvedený rozhovor z obyčajného dôvodu, pred 2 týždňami som sa sľúbil že dnes pôjdem do štúdia a aj som sa tešil a z internetu sa dozviem že na tu tému mám diskutovať s politikom pánom Kotlebom, nedali mi to vedieť a považujem to za neseriózne z ich strany, môj dôvod je tento; ja nie som politik som občan , volič a otec! Otec od veľa detí a teda ma sakramentsky zaujíma ako bude Slovensko vyzerať ale v tomto prípade by som sa necítil dobre nakoľko mojím spolu besedujúcim má byť politik a ja som apolitický, keď ma naštve Smer tak mu tu nakladám ak sa zastal teraz Fico Slovákov tak ho chválim, Sulíka som hanil za pád vlády ale teraz ho tu vychvaľujem a z toho dôvodu si myslím že ja ako “len” občan nemôžem sedieť s politikom a debatovať na takúto háklivú tému (viete si predstaviť tie titulky Kollár si robí politickú kampaň!), čo nie je pravda a preto by som bol veľmi nerád aby ma spájali s akýmkoľvek politikom! Ak sa raz do politiky rozhodnem vstúpiť tak to urobím normálne! Dúfam, že mi rozumiete a chápete to,.
Boris Kollár

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWSPodpredseda strany Smer-SD Pavol Paška dnes v Košiciach podal trestné oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu ohovárania v súvislosti so zverejnením "osočujúcich a lživých informácií" v aktuálnom vydaní týždenníka Plus 7 dní pod názvom "Košická chobotnica". Ako agentúru SITA informoval tlačový odbor strany Smer-SD, Paška pripravuje žaloby na ochranu osobnosti aj na ďalšie médiá, ktoré sa "zapojili do štvavej a diskreditačnej kampane voči jeho osobe a strane" v období krátko pred parlamentnými voľbami.
V článku médium informuje o pôsobení Pavla Pašku v zdravotníctve a takisto hovorí o údajnom prepojeniach iných ľudí pôsobiacich v zdravotníctve na bývalého predsedu parlamentu. Paška odstúpil z postu predsedu NR SR po prepuknutí kauzy nákupu predraženého CT prístroja v piešťanskej nemocnici.©2015, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

PRIESKUM FOCUS

PRIESKUM FOCUSNajvýraznejšie vnímanou témou v médiách bola na Slovensku v mesiaci september téma utečencov. Podľa prieskumu agentúry FOCUS táto zatienila všetko ostatné. Kým mediálne správy týkajúce sa utečencov spomínalo vyše 90 percent respondentov, žiadna z ostatných tém nepresiahla ani desať percent.
V septembrovom prieskume verejnej mienky, ktorý sa týkal tém v médiách, oslovil FOCUS 1003 respondentov. Tí odpovedali na otázku, o ktorých udalostiach sa na Slovensku v poslednom mesiaci najviac písalo alebo rozprávalo v médiách ako televízia, rozhlas, tlač či internet. Opýtaní mali pritom možnosť uviesť viaceré odpovede.
Správy týkajúce sa utečencov si v médiách všimlo až 91,6 percenta respondentov. Martin Slosiarik z agentúry FOCUS poukázal na to, že téma imigrantov výrazne prekonala aj vnímanie prípadu Váhostav v období, keď táto kauza vrcholila. "Vtedy si udalosti týkajúce sa Váhostavu v súvislosti s vysielaním médií pamätalo približne 50 percent respondentov," upozornil Slosiarik.
Pozornosť venovanú téme utečencov vysvetlil Slosiarik tým, že ide o udalosti, ktoré sa dejú v tesnom susedstve Slovenska a aktuálna situácia i jej riešenia sa týkajú každého z nás. Tému pritom ľudia vnímajú najmä v súvislosti s obavami, ktoré pociťujú. "Tou najčastejšou je obava, aby príchod utečencov neznamenal zvýšenie kriminality a ohrozenie vnútornej bezpečnosti Slovenska, či už z dôvodu obavy z možných teroristických útokov, alebo napätia a konfliktov medzi domácim obyvateľstvom a imigrantmi," informoval Slosiarik. Silne zastúpené sú však aj sociálne a ekonomické dôvody obáv. "Napríklad, že imigranti budú čerpať benefity z nášho sociálneho systému, alebo že budú brať prácu, ktorej ani pre Slovákov nie je dosť," vysvetlil sociológ. Obavy vyplývajúce z kultúrnych a náboženských dôvodov respondenti spomínajú menej.
Slosiarik upozornil aj na rozdiely v prevládajúcom postoji verejnosti k tejto otázke v rámci krajín Vyšehradskej štvorky. "Podľa nášho posledného prieskumu zo začiatku septembra si takmer dve tretiny obyvateľov Slovenska myslia, že by sme nemali prijať na Slovensko žiadneho utečenca. Keď rovnakú otázku položili kolegovia v Českej republike, takýto odmietavý postoj vyjadrilo 50 percent respondentov, v Poľsku dokonca len 38 percent," informoval Slosiarik.
Upozornil však, že nemožno zovšeobecňovať postoj Slovákov k utečencom. "Je výrazný rozdiel, ako Slováci nazerajú na utečencov z Afriky či Blízkeho východu a na utečencov z Ukrajiny," vysvetlil. "Zatiaľ čo si až takmer tri štvrtiny obyvateľstva Slovenska myslia, že by sme určite alebo skôr nemali prijať utečencov z Afriky a Blízkeho Východu, tak v prípade utečencov z Ukrajiny si to myslí len polovica obyvateľov Slovenska," spresnil.


Copyright © TASR 2015

RTVS NEWS

RTVS NEWS

Na novom singli kapely Korben Dallas a Anety Langerovej sa významnou mierou podieľal aj Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Sen je prvým singlom z pripravovaného albumu projektu Korben Dallas Symphony, ktorý sa nahráva v štúdiách Slovenského rozhlasu.

Korben Dallas, Aneta Langerová, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu: Sen Hudba: Juraj Benetin, Slavo Solović Text: Lukáš Fila Aranžmány: Slavomír Solović
Réžia: Lucia Halmová Strih: Lucia Halmová Kamera: Radka Šišuláková, Igor Paliatka, Rafael Skurka


MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Tohtoročné udeľovanie MTV Europe Music Awards budú moderovať anglický spevák Ed Sheeran a austrálska modelka a herečka Ruby Rose. Ceremoniál sa uskutoční 25. októbra v talianskom Miláne, pričom najviac cien môže získať americká speváčka Taylor Swift, ktorá má na konte rekordných deväť nominácií. Tri z nich dostala za skladbu Bad Blood s hosťujúcim Kendrickom Lamarom, ktorá môže triumfovať v kategóriách Najlepšia pieseň, Najlepšia spolupráca a Najlepší videoklip. Okrem toho je nominovaná aj v kategóriách Najlepšia interpretka, Najlepší koncertný interpret, Najlepší popový interpret, Najaktívnejšia fanúšikovská základňa, Najlepší look a Najlepší interpret z USA.
Dvadsaťštyriročný Edward Christopher "Ed" Sheeran je rodákom z mesta Hebden Bridge, no v roku 2008 sa presťahoval do Londýna, kde chcel rozbehnúť hudobnú kariéru. V septembri 2011 vydal debutový album s názvom +, z ktorého pochádzajú single The A Team, You Need Me, I Don't Need You, Lego House, Drunk, Small Bump a Give Me Love. Vlani uviedol na trh štúdiovku x, z ktorej ponúkol single Sing, Don't, Thinking Out Loud či Photograph. S oboma nahrávkami dobyl UK Chart a s druhou aj americký albumový rebríček Billboard 200. Podarilo sa mu získať napríklad štyri BRIT Awards či dve Ivor Novello Awards.
Dvadsaťdeväťročná Ruby Rose Langenheim začínala ako moderátorka v austrálskej MTV, neskôr sa začala venovať aj modelingu a herectvu. Je známa napríklad zo seriálu Orange Is the New Black (2013), kde sa v tretej sérii predstavila ako väzenkyňa Stella Carlin. Okrem toho si zahrala aj v snímke Around the Block (2013) a momentálne nakrúca film Resident Evil: The Final Chapter.

©2015, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Firma O2 si na súde v Českej republike vymohla, že káblovévé a satelitné firmy nesmú vysielať programy, ktoré v ČR neoprávnene šíria zápasy futbalovej Ligy majstrov. Na tie má v ČR práva O2 a Česká televízia. Najväčší káblový operátor UPC alebo satelitný Skylink už na základe predbežného opatrenia Mestského súdu v Prahe počas nelegálneho vysielania futbalových zápasov začierňujú obrazovku. Aktuálne sa to podľa UPC týka staníc Jednotka, Dvojka, ORF a ZDF, nie programov ČT. Problém by mali riešiť aj desiatky menších káblových operátorov.

Zdroj : ČT TXT

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA


"Sedel som priamo za lavičkou trénera domácich a jeho niektoré výroky počas stretnutia nepatria nie po 22:00 do televízie, ale až po polnoci, a to na špeciálnom kanáli. Jeho pozápasový výrok zrejme súvisel s nadmerným užitím iontových nápojov a je možné, že z toho dostal šedý zákal. Preto jeho pozápasové vyjadrenie treba brať s rezervou. "
Petr Kašpar, viceprezident Slovana o slovách trénera MFK Zemplín Michalovce Františka Šturma
"Poľská politika viedla v septembri 1939 k pohrome, pretože Poľsko v 30. rokoch opakovane zabránilo vytvoreniu koalície proti hitlerovskému Nemecku. Poľsko tak bolo čiastočne zodpovedné za tú pohromu, čo nasledovala."
Sergej Andrejev, ruský veľvyslanec v Poľsku

„Prepáčte, Slovensko. Takže vy nemôžete prijať moslimov, lebo nemáte mešity? Ale viete o tom, že ich môžete postaviť, však?  Mešity sa nevyskytli len tak v prírode – v dôsledku erózie – ani ich nepostavili veriace bobry. Moslimovia môžu žiť všade tam, kde ostatní ľudia. Nie sú delfíny, ktoré by sa snažili migrovať do Scottsdale v Arizone.“
Moderátor John Oliver, Last Week Tonight, HBO„ Vyzývam obyvateľstvo Slovenska, aby prejavilo odpor proti prítomnosti amerických vojsk na Slovensku. Vzniklo určité spojenie medzi transatlantickým fašizmom a džihádovským náboženstvom.Islamský štát silno podporuje USA. Myslím si, že je otázkou krátkeho času, keď odhalíme, že migračná vlna, ktorá sa valí na Európu, je prácou niekoho iného v záujme dosiahnuť určitú destabilizáciu mieru v Európe.
Jalal Sulejman, podpredseda KSS

"Dotácia vo výške 6985 eur mala byť určená na politicky ladenú sériu divadelných vystúpení na stredných školách STOP EXTRÉMIZMU! a vystúpenia mala spoluorganizovať aj mimovládna, čiže súkromne financovaná organizácia Amnesty International, ktorá niekoľkokrát svojvoľne obvinila Slovákov z rasizmu a xenofóbie pre údajnú diskrimináciu Cigánov. Žiadosť o dotáciu vnímame ako provokáciu, pretože je zrejmé, koho by v daných predstaveniach označovali za extrémistov. Boj proti rasizmu" je vnímaný jednostranne a že "za extrémistov by boli označení opäť bieli Slováci. BBSK odmieta také jednostranné ponímanie rasizmu. Okrem toho nepovažujeme za správne, aby po našich, slovenských, školách behali platené zahraničné mimovládne združenia a učili a rozhodovali o tom, kto bude považovaný za extrémistu a kto nie.“
Milan Uhrík, riaditeľ Úradu BBSK

"Nie je prekvapenie, že USA naplánovala konferencii NASA o vode na Marse na rovnaký čas, kedy Putin prednášal svoju reč v OSN."
Vjačeslav Nikonov poslanec zo strany Jednotné Rusko

"Upozorňujem vás na ľudí, ktorí sem v rámci tejto masovej migrácie prichádzajú zo Sýrie. Ak zvíťazím, pôjdu naspäť.Toto môže byť jeden z najväčších taktických úskokov všetkých čias. Možno 200-tisícová armáda. To je možné."
Donald Trump

Zomrel Vladimír Branislav

Zomrel Vladimír Branislav

Vo veku 80 rokov zomrel scenárista, dramaturg, reportér a režisér Vladimír Branislav, oznámila Česká televízia. Po roku 1968 musel televíziu opustiť. Pod pseudonymom Karel Vlček sa podieľal napríklad na večerníčkoch O Rákosníčkovi.

Zdroj : ČT TXT

1. 10. 2015

Reklamná pauza, môžete sa....

       Reklamná pauza, môžete sa....


TASR NEWS

TASR NEWSŠablóny na tvorbu školských online médií a časopisov s využitím servisov Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) ponúka doména Skolskenoviny.sk, ktorú TASR spustila 30. septembra. Ide o ďalší z produktov projektu "TASR do každej školy", v rámci ktorého agentúra sprístupnila všetky svoje servisy pre všetky školy na Slovensku.
Projekt bol pripravený v spolupráci s ministerstvom školstva a Metodicko-pedagogickým centrom. Okrem šiestich šablón v šiestich farebných mutáciách ponúka redakčný systém pre prácu s agentúrnymi správami, fotografiami či s pôvodnými školskými správami. Online médiá majú výstup do PdF s možnosťou tlače časopisu. Nechýba ani blogovací systém.
"Pokladáme za dôležité, aby sme boli blízko žiakom, študentom i pedagógom, poskytovali im možnosti na mediálnu výchovu a posilňovali dôveru v objektívne, vyvážené verejnoprávne spravodajstvo," povedal generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník.
Editori a administrátori TASR budú v nasledujúcich dňoch v teréne v jednotlivých školách, aby ponúkli odborné novinárske poradenstvo i technickú podporu jednotlivým školám.
V prípade otázok a technickej pomoci pri tvorbe časopisov bolo zriadené poradenské centrum.
Projekt "TASR do každej školy" ponúka bezodplatné využívanie agentúrnych servisov TASR pre všetky školy na Slovensku s možnosťou využitia servisov na vyučovanie, tvorbu školských médií, ale i na tvorbu učebníc, interaktívnych vzdelávacích obsahov či iné nekomerčné účely.
TASR prevádzkuje web skolskyservis.sk, na ktorý prispievajú žiaci, študenti, pedagógovia. Po splnení kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií dostávajú prispievatelia novinárske preukazy spolupracovníkov TASR a redaktorov – juniorov. Agentúra disponuje najrozsiahlejšou databázou prispievateľov. Najaktívnejší absolvujú stáž v TASR. Z prispievateľov školského servisu vyrástli nielen redaktori TASR, ale i editori webov skupiny Teraz.sk.

Copyright © TASR 2015

Zomrel John Guillermin

Zomrel John Guillermin
Vo veku 89 rokov zomrel anglický režisér John Guillermin. Rodák z Londýna skonal v nedeľu 27. septembra doma v kalifornskej Topange v dôsledku infarktu. Smutnú správu pre americký magazín The Hollywood Reporter potvrdila manželka zosnulého Mary.

Režisér, scenárista a producent John Guillermin sa narodil 11. novembra 1925. Ako filmár začínal vo Francúzsku. Na konte má napríklad snímky Tarzanovo najväčšie dobrodružstvo (1959), Tarzan Goes to India (1962), Valčík toreadorov (1962), Pušky v Batasi (1964), Modrý Max (1966), Most pri Remagene (1969), Skyjacked (1972), King Kong (1976), Smrť na Níle (1978), Sheena, kráľovná džungle (1984), King Kong žije (1986) či Mŕtvy alebo živý (1988). Jeho film Sklenené peklo (1974) sa uchádzal o osem cien americkej Akadémie filmových umení a vied, napokon uspel v troch kategóriách. Režisérovou prvou manželkou bola herečka Maureen Connell.


©2015, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


GRATULUJEME !

GRATULUJEME !Spoločnosť Slovakia Online s.r.o. úspešne pôsobí na mediálnom trhu od roku 1995. Stará sa tak už dvadsať rokov o spokojnosť svojich klientov, ktorým denne prináša spracované informácie vo forme monitoringu médií a sociálnych sietí, mediálnych analýz a ďalších produktov.

"Spoločnosť vznikla ako odpoveď na zvyšujúcu sa potrebu byť informovaný a našu prácu chápeme ako službu pre tých, ktorí tieto informácie potrebujú. S tým súviselo vytvorenie inovačného a sofistikovaného softvéru na spracovanie mediálnych informácií na Slovensku," vysvetľuje zakladateľ spoločnosti Viliam Kišš a dodáva: "Uvedomujeme si dôležitosť a rastúci význam médií, preto neustále investujeme do vývoja nových systémov, čo nám umožňuje poskytovať klientom efektívne riešenia na vysokej úrovni."

Slovakia Online pri svojom vzniku úspešne iniciovala založenie Slovenského informačného a analytického centra (S.I.A.C.) a vytvorila plnotextovú databázu informácií. Vďaka tomu majú klienti k dispozícii jedinečnú databázu, ktorá obsahuje kompletný archív informácií už od roku 1995. Umožňuje tak rýchly, prehľadný a pohodlný prístup k informáciám.

Kvalitou pripravovaných monitoringov sa spoločnosť Slovakia Online začlenila do medzinárodnej monitorovacej organizácie FIBEP. V spolupráci s touto organizáciou poskytuje špičkové služby a dodáva monitoring médií z rôznych krajín sveta. Denne spracuje viac ako 6000 informácií a zanalyzuje tisíce mediálnych výstupov.

Zakladateľ spoločnosti Viliam Kišš: "Naše poďakovanie patrí všetkým klientom, ktorí nám prejavili dôveru. Najmä vďaka nim môžeme dnes oslavovať 20. výročie založenia. Sú to práve klienti, ktorí prispeli k nášmu napredovaniu a k tomu, aby sme dosiahli poprednú pozíciu na trhu. Tešíme sa na ďalšie úspešné roky spolupráce."

MEDIA NEWS

MEDIA NEWSAmerická rapperka Nicki Minaj pripravuje autobiografický seriál. Dej projektu televízie ABC Family sa bude zameriavať na obdobie interpretkinho dospievania v 90. rokoch minulého storočia v newyorskom Queense, kam sa spolu s rodinou presťahovala z jej rodného Trinidadu a Tobaga. Tridsaťdvaročná Minaj si v zatiaľ nepomenovanej novinke aj zahrá. Pilotný film seriálu plánujú začať nakrúcať cez zimu v New Yorku. "Nicki je medzinárodná superstar a nie všetci vedia, aký inšpirujúci a zábavný je jej skutočný príbeh. Nemôžeme sa dočkať, až sa oň podelíme s celým svetom," uviedla Karey Burke z ABC Family.
Na scenári pracuje Kate Angelo, ktorá spolu s Minaj, Aaronom Kaplanom, Stellou Bulochnikov, Brianom Sherom a Geeom Robersonom, vystupuje aj ako výkonná producentka. "Nemôžem byť už viac hrdá a šťastnejšia, pretože môžem spolupracovať s úžasnými ľuďmi a dať svetu niečo skutočne špeciálne," povedala rapperka.
Nicki Minaj, vlastným menom Onika Tanya Maraj, odštartovala hudobnú kariéru v roku 2007 mixtapeom Playtime Is Over. Prvý album Pink Friday vydala v novembri 2010 a v USA aj vo Veľkej Británii zaň získala platinu. Pochádzajú z neho single ako Moment 4 Life (feat. Drake), Super Bass alebo Fly (feat. Rihanna). Druhú štúdiovku s názvom Pink Friday: Roman Reloaded, ktorá obsahuje napríklad hit Starships, vydala v roku 2012. Vlani v decembri predstavila nahrávku The Pinkprint. Svoj hlas prepožičala Steffie v animovanej snímke Doba ľadová: Zem v pohybe (2012) a objavila sa v romantickej komédii Jedna za všetky (2014).


Kanadský herec Kiefer Sutherland nebude účinkovať v pripravovanom spinoffe seriálu 24 (2001-2010). Predstaviteľ agenta Jacka Bauera, ktorého stvárnil aj v sérii 24 hodín: Dnes neumieraj (2014) to povedal pre BBC News. "24 je definitívne za mnou," povedal, pričom zároveň vylúčil aj hosťovanie v novej sérii, o ktorom sa hovorilo v minulosti. "Bol jedným z najväčších darov, ktoré mi ako hercovi dali. No posúva sa ďalej bezo mňa. Chcem robiť iné veci," doplnil.
Štyridsaťosemročný držiteľ Zlatého glóbusu taktiež prezradil, že účinkovanie v televízii zmenilo jeho pohľad na herectvo. "Moja skúsenosť so seriálom 24 bola neuveriteľná, no najväčšia výhoda bola v tom, že bolo pekné robiť niečo, čo ľudia naozaj sledovali a užívali si to," vysvetlil. "Nakrútil som niekoľko filmov, ktoré sa ľuďom páčili, no bolo ich deväť. 24 bol posilňujúci - bol prístupný veľa ľuďom a vedomie, že si ho užívali, ma uspokojovalo. Myslím, že v súčasnosti nie je lepšie médium ako televízia. Takže uvažujem, že v nej chcem viac pracovať a hľadať projekty, pri ktorých by som si mohol zopakovať svoju skúsenosť. Takže budem čakať na niečo vhodné, čo by mohlo byť prístupné takému publiku ako 24," vyjadril sa.
Spinoff seriálu 24 pripravuje televízia Fox. Ako uviedol jeden z výkonných producentov pôvodnej série Howard Gordon, príbeh novinky sa má sústrediť na nového agenta. Kedy sa séria dostane na obrazovky, zatiaľ nie je známe.
Kiefer Sutherland je synom Donalda Sutherlanda a Shirley Douglas. V jeho rozsiahlej filmografii sú snímky ako Pri mne stoj! (1986), Mladé pušky (1988), Hráči so smrťou (1990), Zopár správnych chlapov (1992), Twin Peaks (1992), Traja mušketieri (1993), Kedy zabiť (1996), Smrtihlav (1998), Telefónna búdka (2002), Strážca (2006), Zrkadlá (2008) či Melancholia (2011). Za stvárnenie federálneho agenta v spomínanom seriáli 24 získal v roku 2002 Zlatý glóbus v kategórii Najlepší mužský herecký výkon v televíznom seriáli - dráme. Okrem toho má na konte aj dve ceny Emmy či dve Screen Actors Guild Awards a od roku 2008 má hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy. Jeho najnovším projektom je western Forsaken (2015), v ktorom si zahral po boku svojho otca a Demi Moore. 

©2015, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Wilsonov

Wilsonov


30. 9. 2015

RVR NEWS

RVR NEWS

Ponuka kanálov televíznej skupiny Markíza sa môže rozšíriť. Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) udelila vysielateľovi licenciu na programovú službu Markíza Passion.
Markíza získala licenciu na celoplošné digitálne vysielanie kanála s takýmto názvom. Zatiaľ ale nebude poskytovať k nemu žiadne informácie, informoval PR manažér televízie Lukáš Kočišek.
Nie je tak známy ani predpokladaný termín spustenia kanála. Televízia nemá v prípade digitálneho vysielania žiadnu lehotu. Ak ide o terestriálne – vzduchom šírené vysielanie, má vysielateľ po získaní licencie rok na spustenie stanice.
Hovorkyňa rady Lucia Jelčová priblížila, že podľa žiadosti by mali na novom kanáli Markízy dominovať dramatické programy, ako sú filmy a seriály. Tvoriť majú 92-percent obsahu vysielania.
Názov Markíza Passion môže byť iba pracovný a televízia môže kanál nakoniec spustiť pod iným, čo sa už v minulosti stalo, podotkla Jelčová. Kanál bude vysielať v slovenskom jazyku. V súčasnosti má televízna skupina tri programy s názvami Markíza, Doma a Dajto.
Na zasadnutí v utorok (29.9.) rozhodli členovia rady aj o udelení licencií na celoplošné digitálne vysielanie dvoch kanálov s názvami Arena sport 1 a Arena sport 2.
Licencie získal vysielateľ TV Central. Ten prevádzkuje regionálnu televíziu pokrývajúcu väčšiu časť územia západného Slovenska. Podľa Jelčovej by dominantným obsahom kanálov mal byť šport a nepolitická publicistika.

Copyright © TASR 2015