16. 1. 2005

Trinásť, pánboh pri nás

KONEČNE EFEKTIVITA ! Trinásť, pánboh pri nás Slovenská televízia konečne zjednodušila a zefektívnila svoje riadenie a od 1.1. má ba 13* riaditeľov. Mgr. Richard Rybníček - generálny riaditeľ Mgr. Andrea Gavačová, PhD. - riaditeľka akvizícií Ondrej Garan Hutník - riaditeľ kreatívy Ing. Lórant Varga - riaditeľ vysielania programu STV a rozvoja Ing. Marcel Para - riaditeľ výroby Ing. Ľubor Košút - riaditeľ obchodu a marketingu Ing. Brian Lipták - riaditeľ ekonomiky STV PhDr. Branislav Záhradník - riaditeľ komunikačného centra PhDr. Viera Gregorová - riaditeľka Archívu Slovenskej televízie, Ing. Marcel Para - výkonný riaditeľ, štatutárny zástupca GR STV Ing. Jozef Mračna - riaditeľ štúdia BRATISLAVA Dr. Tatiana Košťanová - riaditeľka štúdia BANSKÁ BYSTRICA Dr. Tatiana Košťanová - riaditeľka štúdia KOŠICE * Nepočítame riaditeľov projektov