19. 3. 2005

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl.I § 1 (1) Slovenskej televízii ako prevádzkovateľovi zo zákona sa vyhradzujú prenosové cesty (časť kmitočtového spektra) a sieť vysielačov umožňujúcich pokryť územie Slovenskej republiky celoplošným televíznym programom, prostredníctvom ktorých k 31. decembru 1992 Česko-slovenská televízia vysielala na území Slovenskej republiky na programe označovanom ako program F 1. (2) Vysielací okruh označovaný k 31. decembru 1992 ako okruh STV budú využívať do 31. decembra 1998 Slovenská televízia ako doplnkový program prevádzkovateľa zo zákona a prevádzkovateľ na základe licencie, a to rovnakým podielom na celkovom rozsahu vysielacieho času, najmenej však každý z prevádzkovateľov televízneho vysielania šesť hodín denne. (3) Konkrétne rozdelenie vysielacieho času prevádzkovateľom televízneho vysielania určí Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.