22. 3. 2005

SMSSTV2

SMSSTV2 STV MOHLA PODĽA PRÁVNIKOV PRI SUPER STAR PORUŠIŤ ZÁKON (21.03.2005; Rozhlasová stanica Twist; Žurnál; 18.00; ) P. BÉREŠ, moderátor: "Slovenská televízia nahnevala nejedného diváka reality show Slovensko hľadá Super Star. Desaťtisíce fanúšikov hlasovali, aby v súťaži udržali svoju spevácku hviezdu. Až po polnoci sa však dozvedeli, že nevypadne nikto. České Lidové noviny to okomentovali slovami, že verejnoprávna televízia obabrala divákov. Niektorí právnici si dokonca myslia, že Slovenská televízia porušila zákon." V. ŠTOFANÍK, redaktor: "Slovenská televízia v piatok oznámila, že po odchode Roba MIKLU zo súťaže budú súperiť už len štyria speváci a z nich jeden vypadne. Moderátori programu divákov opakovane vyzývali, aby hlasovali. Prišlo 452­tisíc SMS­iek, no nevypadol nikto. Člen manažmentu STV Branislav ZAHRADNÍK tvrdí, že televízia to urobila preto, aby ostal zachovaný počet kúpených relácií." B. ZAHRADNÍK: "Týmto riešením sa umožní naplniť celú tú licenciu, za ktorú sme zaplatili, a keby sme ju nenaplnili, očakávam, že okamžite by zase nás kritizovali, že ako je možné, že máme o jeden priamy prenos menej a o jedno hlasovanie menej, a že tým sme poškodili STV." V. ŠTOFANÍK: "Lenže diváci boli počas celého priameho prenosu viackrát nabádaní moderátormi, aby posielali SMS­ky a rozhodli, kto zo štvorice v ten večer vypadne. Slováci minuli takmer šesť miliónov korún, no STV svoj sľub nedodržala. Nevypadol nikto. Podľa právnika Tomáša KAMENCA televízia postupovala v rozpore s dobrými mravmi súťaže." T. KAMENEC: "Uviedla svojich divákov a teda spotrebiteľov do omylu, tým ovplyvnila aj ich ekonomické správanie, a je potrebné skúmať, že či neprišlo k porušeniu úpravy obsiahnutej v Obchodnom zákonníku, ktorá zakazuje akékoľvek nekalé súťažné konanie." V. ŠTOFANÍK: "ZAHRADNÍK ale televíziu bráni, že nikoho nepodviedla a neokradla, lebo ani jedna SMS­ka nevyjde nazmar. Obidve hlasovania sa sčítajú." B. ZAHRADNÍK: "Komu sa ten postup nepáči, nemusí už poslať žiadnu SMS­ku." V. ŠTOFANÍK: "Právnikovi Petrovi CHRAŠČOVI to však nestačí. Televízia podľa neho nekorektne jednostranne odstúpila od dohodnutých pravidiel hry." P. CHRAŠČO: "Ľudia si svoju povinnosť určite splnili, a preto právom mohli očakávať, že si svoju povinnosť splní v ten istý deň aj Slovenská televízia. A môžme hovoriť o istom nejakom hrubom porušení nejakej obchodnej dohody, pretože Slovenská televízia sa sama rozhodla, že ona si svoju povinnosť splní až niekedy inokedy." V. ŠTOFANÍK: "Koľko piatkové Super Star zarobilo, STV s odvolaním sa na obchodné tajomstvo neprezradila. V každom prípade relácia lámala rekordy. Sledovalo ju takmer dva milióny divákov." Zdroj :STORIN