31. 7. 2005

Slovenská galaxia

Slovenská galaxia
Slovenská televízia vo svojich vlastných kapacitách vyrobila zápas Artmedia Bratislava- Celtic Glasgow pre Galaxiu Sport, čo neprekvapuje, keďže odtiaľ prišiel aj šéf športovej redakcie STV Andrej Miklánek. Ak je pravdou, to, čo predložil SME Branislav Zahradník- výnosy z reklamy asi 80-tisíc Sk - 1 ligový zápas v STV , tak musí byť každému jasné, že STV v roku 2004 pracovala v oblasti predaj reklmnéh času maximálne nehospodárne a- nešikovne.
V tomto plne súhlasím s vyjadrením predsedu Rady STV Miroslava Kollára, že " povinnosťou STV je nemíňať verejné prostriedky nehospodárne." A inak- rozhodnutie nevysielať tento zápas bolo idiotské. Jedine, ak by išlo o dohodu. Richarda a Ivana.