18. 8. 2005

OČAKÁVANÝ BOJ SA ZAČAL

OČAKÁVANÝ BOJ SA ZAČAL
Endemol podniká právne kroky proti výrobcom relácie ‘Valo Vilag’ v Českej republike, Slovensku a v Maďarsku z dôvodu porušenia autorských práv a nekalej súťaže. Endemol považuje ‘Valo Vilag’ za protiprávnu napodobeninu svojho medzinárodne úspešného formátu ‘Big Brother’. ‘Valo Vilag’ bol prvý raz vysielaný v Maďarsku v roku 2002 stanicou RTL Klub. Je distribuovaný maďarskou spoločnosťou IKO Production. V roku 2005 sú plánováné miestne verzie ‘Valo Vilag’ v TV Prima v Českej republike a TV Joj na Slovensku. Produkcia je v rukách spoločností TV Produkce, resp. TV Joj. Endemol začal súdne jednanie proti IKO Production, TV Prima, TV Produkce a TV Joj. Endemol venuje mimoriadnu pozornosť právnym jednaniam proti každému, kdo poruší akékoľvek práva duševného vlastnictva spoločnosti Endemol, a to kdekoľvek na svete. Wim Hoen, manažér práv duševného vlastnictva v skupine, sa vyjadril: “S týmto novým nárokom Endemol ukazuje, že berie ochranu svojich diel mimoriadne vážne.” Z tlačovej informácie Endemol - Jeroen van Waardenberg