29. 1. 2006

The Fight Begins

The Fight Begins
Poslanci parlamentu by v marci mali voliť nových piatich členov Rady Slovenskej televízie (STV) za tých, ktorým v marci končí funkčné obdobie. Návrhy na kandidátov na členov Rady STV prijíma do 25. februára Výbor Národnej rady (NR) SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá. Funkčné obdobie končí tretine - piatim členom Rady STV. Podľa predsedu Rady STV Miroslava Kollára sú to Eva Bachletová, Mária Biľová, Vladimír Černý, Marián Slovák a Alfréd Somogyi. Podľa zákona o STV volí členov rady parlament na návrh mediálneho výboru NR SR. Návrhy kandidátov na členov rady predkladajú výboru poslanci alebo právnické osoby pôsobiace v audiovízii, hromadných informačných prostriedkoch, v kultúre, vede, vzdelávaní a v ďalších oblastiach. Návrhy treba v písomne predložiť alebo poslať na sekretariát výboru. Informácie sú dostupné na internetovej adrese http://www.nrsr.sk/vybory/ alebo v sekretariáte výboru, na telefónnom čísle 02/544 149 48. Koncom tohto roka čaká Radu STV voľba nového generálneho riaditeľa verejnoprávnej televízie. Šéfovi STV Richardovi Rybníčkovi sa končí funkčné obdobie v januári 2007. Nový riaditeľ by mal STV viesť do roku 2011. Ešte pred doplňujúcimi voľbami televíznej rady sa vo februári uskutočnia doplňujúce voľby piatich členov Rozhlasovej rady. Podľa informácií tajomníčky výboru Evy Discantiny, návrhy na kandidátov na členov Rozhlasovej rady výbor prijímal do 25. januára, pričom tento dátum bol posledným možným aj na poslanie návrhu poštou. Členovia výboru sa podľa Discantiny budú návrhmi zaoberať na budúci týždeň v utorok, 31. januára. Do Rozhlasovej rady je treba zvoliť päť nových členov. Funkčné obdobie sa končí tretine jej súčasných členov - Elene Antalovej, Jánovi Dudrovi, Ingrid Fašiangovej, Anne Miklovičovej a Vladimírovi Talianovi, ktorí si pri nástupe do rady vyžrebovali dvojročné členstvo. Po skončení funkčného obdobia prvých členov rady už budú ďalší členovia Rozhlasovej rady volení na šesť rokov. Doplňujúce voľby v Rade STV ako aj v Rozhlasovej rade sa konajú, lebo tretina členov oboch rád sa musí podľa zákona obmieňať každé dva roky.