14. 4. 2010

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Slovenský rozhlas bude aj tento rok robiť ucelený projekt volebného vysielania na viacerých programových službách, budú nimi Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio_FM, Rádio Patria a čiastočne aj Rádio Slovakia International. Rozhlasová rada zobrala túto informáciu na vedomie s pripomienkami a odporúčaním zváženia termínov vysielania riadených predvolebných diskusií. "Projekt je rozdelený na tri fázy volebného vysielania, prvá pred začiatkom volebnej kampane, ktorá sa skončí 21. mája, druhou je fáza počas kampane do 11. júna, vyčlenených je 600 minút pre všetkých 18 kandidujúcich politických strán na štyroch programových službách. Po uzatvorení volebných miestností začne tretia fáza vo forme povolebného štúdia aj s prenosom oficiálneho vyhlásenia výsledkov," uviedla na dnešnom zasadnutí Anna Sámelová, riaditeľka centra spravodajstva. Rozhlasová rada na základe odporúčania dozornej komisie schválila Účtovnú závierku Slovenského rozhlasu za rok 2009. Podľa nej predstavovali náklady na činnosť SRo v roku 2009 sumu 28,708 milióna eur, výnosy v roku 2009 dosiahli sumu 32,213 milióna eur. K 31. decembru 2009 vykázal verejnoprávny rozhlas zisk vo výške 3,505 milióna eur, túto sumu však v podstatnej miere tvorí poskytnutie finančných prostriedkov zo strany štátu, určených na kompenzáciu výpadku úhrad za služby verejnosti v roku 2008 a 2009. Copyright © TASR 2010