18. 1. 2011

Konferencia Megatrendy a médiá

Konferencia Megatrendy a médiá
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave otvára registráciu na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Megatrendy a médiá“, ktorá sa uskutoční 22. a 23. marca 2011 na Smolenickom zámku. Cieľom medzinárodnej konferencie „Megatrendy a médiá“ je odhaľovať, pomenovávať, definovať, analyzovať a hodnotiť príčiny, dôsledky a tendencie nových fenoménov a vytvoriť priestor pre hľadanie odpovedí v rámci používaných mediálnych praktík, výskumnej bázy problematiky a jej teoretickej reflexie. Zároveň ponúka možnosť odkryť nové otázky vo sférach produkcie, distribúcie, interaktívnych vzťahov medzi médiami a recipientmi, ako aj presahoch marketingových techník do žurnalistickej a mediálnej tvorby, či čoraz silnejšej globalizácie, glokalizácie a transkulturácie médií a mediálnej produkcie. Súčasťou konferencie bude i workshop "McLuhan a Nové médiá" za účelom skúmania, prehodnocovania ale aj oslavy vplyvu McLuhanových myšlienok na európske umenie a kultúru. Workshop garantuje prof. Roberto Muffoletto, MFA, PhD. - Appalachian State University, USA, Riaditeľ projektu VASA. Konferencia bude prebiehať v nasledovných sekciách: Nové diskurzy mediálnych štúdií Médiá a politika Limity mediálnej internetovej komunikácie Výzvy a problémy on-line marketingu Médiá a umenie Registrovať sa dá výhradne elektronicky na stránke http://fmk.ucm.sk/konferencie/megatrendy-a-media alebo priamo cez http://tiny.cc/MMSmolenice2011.