2. 3. 2011

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Návrh novely tlačového zákona, ktorý dnes schválila vláda, predstavitelia tlače vítajú. Ako pre agentúru SITA uviedol šéf Petit Pressu Alexej Fulmek, "novelu zákona z dielne MK SR považujem za dobrý kompromis, zákon bude v tejto podobe oveľa lepší a akceptovateľnejší ako predchádzajúce znenie zákona". Podľa predsedu správnej rady Medzinárodného tlačového inštitútu (IPI) Slovensko Pavla Múdreho, "z hľadiska IPI je zákon kompatibilný s európskou mediálnou legislatívou i rôznymi direktívami či odporúčaniami Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady Európy. Myslím si, že s takýmto zákonom v médiách 'vieme žiť' ". Vláda dnes zmäkčila tlačový zákon, právo na odpoveď aj na opravu v ňom však ponechala. Podľa návrhu nového znenia zákona však o právo na odpoveď prídu všetci verejní funkcionári, predsedovia a podpredsedovia politických strán, ale po dnešnom rokovaní vlády aj politické strany. Právo na odpoveď sa má obmedziť len na nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce skutkové tvrdenia. Dosiaľ je možné odpovedať aj na pravdivé tvrdenia. Ak zákon schváli parlament, mal by platiť od 1. júla. Podľa Alexeja Fulmeka, predsedu predstavenstva vydavateľstva Petit Press, ktoré okrem iného vydáva aj denník SME, medzi kľúčové veci návrhu novely patrí to, že "odpoveď môže dotknutá strana využiť, len ak sa noviny dopustili omylu". Dobré podľa Fulmeka tiež je, že vydavatelia určia stranu, kde budú odpovede zverejňovať, ďalej aj to, že nebude možné použiť naraz odpoveď aj opravu a oprava sa bude týkať viac faktických chýb. Pozitívom podľa neho je tiež, že štátne a verejné orgány nebudú mať právo na odpoveď, "čo ide až nad rámec toho, čo sme požadovali. Pôvodne sme to chceli, lebo inštitút odpovede v sebe obsahoval povinnosť zverejniť odpoveď aj v prípade, že nešlo o klamlivú informáciu, stačilo, že sa subjekt cíti touto informáciou dotknutý". Ako pre SITA dodal Fulmek, dôležité tiež je, že bude zrušený peňažný trest za odmietnutie zverejniť odpoveď," dodal pre SITA Fulmek. "Novela odstraňuje zásadné nedostatky tlačového zákona z roku 2008, ktoré boli kritizované domácimi médiami, novinárskymi organizáciami ako i OBSE či svetovými novinárskymi či mediálnymi organizáciami. Zo zákona boli vypustené pokuty, nezmyselné povinnosti vydavateľov, duplicita práva na opravu aj odpoveď v tom istom prípade a najmä bola zmenená formulácia práva na odpoveď," označil hlavné prínosy navrhovanej zmeny tlačového zákona predseda slovenského IPI Pavol Múdry. Ako ďalej konštatoval pre SITA, "v budúcnosti asi bude nutné, hlavne pre rozvoj internetu a internetových publikácií asi zákon ešte upravovať či vytvoriť úplne nový zákon, ktorý bude zahŕňať práva a povinnosti médií aj v tzv. nových médiách". Múdry pripomenul, že zástupcovia Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska sa zúčastňovali na diskusiách v odbornej komisii, ktorú na prípravu zmien tlačového zákona zvolával vlani minister kultúry Daniel Krajcer a so záverečnou formuláciou tejto novely súhlasili. "Sporné formulácie boli doplnené a spresnené a špeciálne pri práve na odpoveď z formulácie jasne vyplýva, že 'odpoveď bude možné uplatniť iba voči nepravdivému, neúplnému alebo pravdu skresľujúcemu skutkovému tvrdeniu, ktoré sa zároveň dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby'," cituje Múdry z dôvodovej správy k návrhu novely. Podľa Pavla Múdreho to znamená, že "žiadateľ o odpoveď bude musieť najskôr dokázať, že printové médium či agentúra vo svojom skutkovom tvrdení pochybili, ak chce žiadať o odpoveď. A to je diametrálne odlišné od súčasného stavu, keď média boli povinné uverejniť odpoveď na požiadanie bez ohľadu na to, či pochybili alebo nie". Preto podľa Múdreho, "nie je dôležité, či verejný činiteľ či politická strana majú či nemajú právo na odpoveď, dôležité bude, či splnia kritériá práva na odpoveď a dokážu, že médium uverejnilo 'nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce' informácie". Na margo európskosti novely Múdry pripomenul, že Výkonný výbor IPI zložený z medzinárodných mediálnych lídrov pri návšteve ministra kultúry Daniela Krajcera 19. februára vyjadril so zmenami v slovenskom tlačovom zákone úplnú spokojnosť.
© 2011, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.