4. 10. 2011

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné
Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu v súvislosti s prechodom na digitálne vysielanie odňala podľa § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z. z. spoločnosti MAC TV s.r.o. kanál 44, Námestovo, vysielač Liptovský Mikuláš, spoločnosti CREATV s.r.o. kanál 50, Košice, vysielač Košice a spoločnosti MARKÍZA –SLOVAKIA spol. s r.o. kanál 44, Bratislava, vysielač Bratislava, kanál 44, Námestovo, vysielač Dlhá nad Oravou, kanál 44, Námestovo, vysielač Liptovské Revúce, kanál 49, Banská Bystrica, vysielač Banská Bystrica, kanál 55, Trenčín, vysielač Ráztočno, kanál 57, Rimavská Sobota, vysielač Rožňava a kanál 57, Michalovce, vysielač Snina. Rada začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých –JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Pritiahni si šťastie z dňa 2.7.2011. Rada začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR a § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (ochrana maloletých – JSO, používanie štátneho jazyka v detskom programe) v súvislosti s odvysielaním programu Dumbo z dňa 23.7.2011. Rada takisto začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých –JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Farma z dňa 27.7.2011. Začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu Farma z dňa 1.8.2011. Začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Ostro v parlamente v rámci programu Noviny z dňa 28.6.2011. Rada začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) a §18a ZVR v súvislosti s možným nezabezpečením multimodálneho prístupu k programovej službe Markíza a DOMA v mesiacoch január, február, marec a apríl 2011. Rada uložila sankciu – pokutu vo výške 2000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním záznamov televíznej programovej služby JOJ z dní 23.02, 25.02. 2011 a 6. 3. 2011. Rada takisto začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona RTVS vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) a §18 ods. 3 ZVR v súvislosti s možným nezabezpečením multimodálneho prístupu k programovej službe Jednotka a Dvojka v období 1. a 2. štvrťrok 2011.