30. 12. 2011

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

"Nie je pravda, že v SND nebola vyvodená zodpovednosť. Odišiel bývalý generálny riaditeľ, pán Ondrej Šoth, a odišli ďalší ľudia. Predpokladám, že tento proces sa nekončí. My sa snažíme riešiť problém SND koncepčne spolu s umeleckou obcou. Preto boli tie tri okrúhle stoly. Preto sa snažíme nastaviť parametre výberu generálneho riaditeľa tak, aby sme vybrali najlepšie, ako sa dá, aj s kontrolou verejnosti. Navrhol som, aby bol celý výber naživo prenášaný webovými kamerami. Aj ja si viem predstaviť väčší podiel dramatickej tvorby. Bol by som rád, keby televízia vysielala omnoho viac seriálov, dramatickej tvorby a podobne. Vieme v akej situácii bola táto inštitúcia pred trištvrte rokom? Takmer päťdesiatmiliónová strata. Veď tá inštitúcia bola v krízovom režime, kedy hrozili exekúcie a úplný rozvrat. Veď my neriešime situáciu, kedy tu máme fungujúcu inštitúciu, kedy sa rieši to, či sa podporí ten, alebo onen typ programu V otázke Audiovizuálneho fondu nevidím nič, čo by bolo dôvodom na kritické vnímanie." Daniel Krajcer

"Když si politická elita neví s politikem rady, udělá z něho v den jeho smrti tatíčkovskou ikonu a vymyslí divadlo se šestispřežím a dělovou lafetou." Petr Uhl

„ S osobitnou úctou prajem katolíckym veriacim z medzinárodného spoločenstva, ktorí sa nachádzajú v Kosove, veselú Veľkú noc." Hashim Thaci

" Odporúčam manažérom úspešnejších firiem zaradiť vybrané kvalitné médiá do svojej cieľovej skupiny pre firemnú filantropiu. Napríklad objednaním extra inzercie v tlačovinách pre Slovensko kľúčových, ako sú najmä denník SME a týždenníky TREND a týždeň. " Gabriel Šípoš, riaditeľ Transparency International Slovensko

" Kto nájde ďalšie zdroje šetrenia, normálne mu vyplatíme odmenu, alebo kto vymyslí nový formát, navrhne nejaký nový racionalizačný spôsob práce, dostane odmenu." Miloslava Zemková

"Každý, kto sa zapojil do tej ankety, je pre mňa nímand a hlavne ten, čo mi v živote nebude siahať po moje ,zešlahané‘ členky.“ Rytmus o ankete Najhlúpejšia celebrita

"Neexistuje na svete nikto, kto by poslancom - zvoleným maďarským ľudom - mohol povedať, akú legislatívu môžu vytvoriť, a akú nie. Vytýčime naše vlastné ciele, naše vlastné ciele dosiahneme, a ak nám niekto chce pomôcť dobrými radami, tomu sa poďakujeme; ak nás chce odkloniť od našej cesty, v tom prípade ho zdvorilo odmietneme. Ak nám Medzinárodný menový fond poskytne záchrannú sieť, tak sa do budúceho obdobia, ktoré máme pred sebou, pustíme s väčšou sebadôverou a istotou, ale ak takáto dohoda nevznikne, aj v tom prípade to ustojíme na vlastných nohách." Viktor Orbán