24. 1. 2012

Na svätého Priska pod saňami píska

Na svätého Priska pod saňami píska

Jednotka a Dvojka opäť nad 10 percent - spolu znovu 11,27 % .

Jednotka horšie, Dvojka lepšie.

Markíza lepšie, dokonca má rovných 25 %. TV Doma o niečo horšie.

JOJ horšie a JOJ PLUS tiež horšie.
TA 3 lepšie.

Jednotka - 9.04 % ;

Dvojka - 2.23 % ;

Markíza - 25.00 % ;

TV DOMA - 7.44 % ;

TV JOJ – 21.02 % ;

JOJ PLUS- 4.73 % ;

TA 3 - 2.40 %