17. 3. 2012

Ich ešte nezrušili ?

Ich ešte nezrušili ?

Prezídium Matice slovenskej (MS) odporúča prijať nový zákon o MS alebo novelizáciu platného zákona. Ten by mal podľa názoru prezídia, ktoré zasadlo v stredu 14. marca, maticu definovať aj ako vedeckú inštitúciu v oblasti literatúry, dejín a jazykovedy, oprávnenú vydávať učebnice pre tieto vedné odbory. MS žiada i prijatie ústavného zákona o slovenskom štátnom jazyku, aby sa slovenčina stala integrujúcim prvkom slovenskej spoločnosti. TASR informovala Katarína Belická z MS. Matica okrem toho žiada, aby sa po novom podporovalo pestovanie historického vedomia mládeže a občanov osobitne vo verejnoprávnej inštitúcii Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). "Nie je možné, aby celonárodná inštitúcia akou je Matica slovenská nemala právo na vlastnú reláciu v RTVS," zhodlo sa prezídium. MS zároveň požaduje, aby sa zdôraznila nutnosť úzkej spolupráce medzi ňou a Národným osvetovým centrom v záujme rozvoja slovenského kultúrneho života. "Žiadna inštitúcia, štátny orgán, politická strana, právnická ani fyzická osoba nemôže vlastniť reláciu v RTVS, pokiaľ je RTVS podľa zákona o vysielaní a retransmisii zodpovedná za všetko, čo odvysiela, s atribútmi, ktoré jej zákon prikazuje. Túto zodpovednosť nemôže preniesť na nikoho iného," reagoval hovorca televízie Richard Šümeghy. Ako poznamenal, v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania poskytuje RTVS služby verejnosti, nie Matici. "Nič nebráni celonárodnej inštitúcii, akou je MS, zriadiť si vlastné rádio alebo televíziu, v ktorej môže vo vlastnom mene, na vlastný účet a vo vlastnej dramaturgii napĺňať svoje predstavy, zámery a ciele," doplnil. Prezídium MS sa tiež verejne obrátilo na bratislavské mestské zastupiteľstvo a primátora Milana Ftáčnika s tým, aby nedovolili premiestňovať Pamätník štúrovcov z Námestia Ľudovíta Štúra. Žiada okrem toho obnoviť aj Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre k jeho 200. výročiu narodenia. Matica slovenská zároveň očakáva, že sa nová vláda ujme osláv 20. výročia vzniku SR, 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda a podporí oslavy 150. výročia vzniku Matice slovenskej.

Copyright © TASR 2011