24. 5. 2021

GP SR: Upozornenie pre médiá

 GP SR: Upozornenie pre médiáVzhľadom na skutočnosť, že sme zaregistrovali viaceré nepresné informácie v súvislosti s tlačovou  správou Generálnej prokuratúry SR k výkonu dozoru nad zákonnosťou prípravného konania v trestných veciach Mgr. B. Z. a Mgr. J. K., si dovoľujeme požiadať médiá, aby sa vyhli nepresnému informovaniu. V predmetnom prípade nikdy nekonal Úrad špeciálnej prokuratúry, ale Krajská prokuratúra v Bratislave.