31. 7. 2021

Stanovisko MV SR k interpretácii faktov a článku v HN

Stanovisko MV SR k interpretácii


 faktov a článku v HN

Ministerstvo vnútra (MV) SR sa opakovane ohradzuje voči snahám novinárky Hospodárskych novín Jany Šimíčkovej nepresným a z kontextu vytrhnutým informovaním skresľovať objektívne skutočnosti a zavádzať tým verejnosť. Novinárka dlhodobo nedodržiava princípy objektivity a nestrannosti, ktoré sú základom profesionálnej práce novinára.
Vo štvrtok 29. júla redaktorka Hospodárskych novín zaslala na tlačový odbor Ministerstva vnútra mail: Dobrý deň, vzhľadom na aktuálne dianie si dovoľujem obrátiť sa na pána ministra s otázkami, ktoré sa týka konania policajného prezidenta Petra Kovaříka ktorý minulý týždeň prerušil zásah špecializovaného tímu na zadržanie troch obvinených podozrivých z krivej výpovede. Peter Kovařík tento zásah prerušil, čo dôvodil aj slovami: "...V čase zásahu som bol požiadaný, aby som preveril zákonnosť zásahu... Požiadal minister vnútra Roman Mikulec policajného prezidenta, aby uvedený zásah preveril? Ak áno, prečo tak urobil? Kedy presne tak urobil? Na základe čoho dal pán minister zásah preveriť? Ako sa pán minister o zásahu dozvedel? Má policajný prezident dôveru ministra vnútra?
Redaktorka Hospodárskych novín dostala od riaditeľky tlačového odboru MV SR odpoveď, v ktorej bola vzhľadom na predošlé negatívne skúsenosti s jej interpretáciou faktov vopred požiadaná o správnosť a korektnosť informovania:
Minister vnútra žiadny pokyn prezidentovi Policajného zboru nevydal. Vzhľadom na to, že sa priamo na ministra vnútra obrátili viacerí novinári, ktorí od skorých ranných hodín monitorovali situáciu pred inšpekciou (a na ministra vnútra sa obracali s otázkami, prečo z inšpekcie vyrážalo 20 policajtov a vyšetrovateľov a pod.), minister vnútra požiadal dočasne povereného riaditeľa ÚIS, aby preveril situáciu pred budovou inšpekcie. Po tom, ako bolo zistené, že je realizovaná akcia ÚIS, na ktorú bola nasadená zásahová jednotka ÚHCP Sobrance (pričom tento útvar spadá pod PPZ), požiadal aj policajného prezidenta o preverenie okolností ich nasadenia, vzhľadom na to, že dočasne poverený riaditeľ ÚIS o okolnostiach ich nasadenia nemal žiadnu vedomosť.
Áno, prezident Policajného zboru má dôveru ministra vnútra. Pre upresnenie a správnosť Vašej otázky ako aj korektné informovanie dodávam, že:
Prezident Policajného zboru nezastavil činnosť tímu vyšetrovateľky, ale len činnosť zásahovej jednotky, ako jednej z častí tímu. Vedúca tímu mala na vykonávanie zadržiavacích úkonov vyčlenené adekvátne sily a prostriedky Úradu inšpekčnej služby. Ich činnosť nebola rozhodnutím prezidenta žiadnym spôsobom ovplyvnená.
Výsledkom práce novinárky Šimíčkovej je však bohužiaľ opäť nevyvážený, no najmä zavádzajúci článok, ktorý dezinterpretuje skutočnosti už v samotnom titulku: "Mikulcovo priznanie v kauze zmareného zásahu. Vysvitlo, že Kovařík konal na jeho žiadosť". Redaktorka bez akýchkoľvek dôkazov presvedčivo hovorí o tom, že policajná akcia bola "zmarená" a "akciu mal svojím rozhodnutím zmariť Policajný prezident" hoci v stanovisku MV SR sa explicitne píše, že "Prezident Policajného zboru nezastavil činnosť tímu vyšetrovateľky, ale len činnosť zásahovej jednotky, ako jednej z častí tímu. Vedúca tímu mala na vykonávanie zadržiavacích úkonov vyčlenené adekvátne sily a prostriedky Úradu inšpekčnej služby. Ich činnosť nebola rozhodnutím prezidenta žiadnym spôsobom ovplyvnená."
Uvedený článok obsahuje množstvo ďalších zavádzajúcich informácií, z čoho vyvstávajú len dva závery. Novinárka nedokáže pracovať s informáciami a faktami a nerozumie stanoviskám, ktoré sú jej zasielané, alebo ide o účelovú manipuláciu s verejnou mienkou. Voči novinárskej práci Jany Šimíčkovejsa v uplynulých dňoch ohradil aj Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý rovnako uviedol, že "vo svojich článkoch opakovane útočí na Úrad špeciálnej prokuratúry. Veľmi nás mrzí, že sa niektorí novinári rozhodli hrať mediálne hry, založené na očividných klamstvách a intrigách. Úrad špeciálnej prokuratúry sa dôrazne ohradzuje voči spôsobu práce niektorých novinárov, ktorí sa venujú citlivým kauzám."
Ministerstvo vnútra SR zváži ďalšie kroky voči redaktorke HN Jane Šimíčkovej, vrátane miery a rozsahu komunikácie tlačového odboru s uvedenou novinárkou.