17. 5. 2005

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Radu riaditeľov BBC dnes obvinili, že klame platiteľov licenčných poplatkov tým, že odmieta viesť rozhovory o kontroverznom znižovaní tisíciek pracovných miest v tejto inštitúcii. Predstavitelia odborov tvrdia, že Rada riaditeľov BBC sa nechce postaviť pravde zoči voči a rokovať. Generálny sekretár National Union of Journalists, Jeremy Dear, tvrdí : “Hovorili s vládou a manažmentom, ale odmietli hovoriť s tými, ktorí pripravujú program.Nemajú však žiadnu predstavu o dopade tohto znižovania na kvalitu a schopnosť BBC produkovať programy v tých istých štandartoch.” Hovorca Rady riaditeľov BBC odpovedal : “Je potrebné zachovať právomoci manažmentu a Rady riaditeľov BBC. Je to práve Rada riaditeľov , ktorá musí zaručiť , že finačné plány do budúcnosti sú v záujme BBC a platiteľov licenčných poplatkov. A úlohou exekutívy je zaručiť, že plány budú implementované správne, a to sa týka aj konzultácií s odbormi. Preto je pre Radu riaditeľov BBC nepríslušné, aby ona viedla formálne rozhovory s odbormi.” Tisícky novinárov a technických pracovníkov BBC pôjdu v pondelok 23. mája do prvej časti protestného štrajku. Zdroj :Scotsman.com