15. 5. 2005

XXL alebo XL ?

XXL alebo XL ? Robo pri kamerových skúškach...
"My nebudeme zbytočne moralizovať, " tvrdí Branislav Zahradník. Vedenie televízie momentálne rokuje so zastupiteľskou agentúrou Scream Artist Managment o tom, či Robo Mikla bude moderovať Hitparádu XXL.
Mal by vymeniť od začiatku slabučkú, afektovanú, bývalú detskú hviezdičku Petru Jurinovú, ktorá doteraz neprekonala horizont relácií Po škole, Sobotníček a Rozhľadňa. Po tom, čo na kamerových skúškach Robo ukázal, mu STV ponúkla 40-tisícový honorár.
"Ukáže ho každý deň v upútavke a diváci sa nám navalia. Peoplemetre budú vzdychať. Nevieme však, či nezmeníme názov relácie, " nadchýňa sa vedenie TV.