25. 9. 2005

PORNO NEWS

PORNO NEWS
Herečka špeciálnych rolí Dolly Buster sa stane novou tvárou divákmi nesmierne obľúbenej telefonickej súťaže Peniaze na ruku.
Po úspechu pin- up girl Ušiakovej sa Dolly sama ozvala, očarená postupom STV. Nový mluvka STV Travnikár uviedol :
" Jej účinkovaním sme nadšený, pretože Dolly potvrdzuje nami vytýčenú cestu verejnprávnej televízie. Uvažujeme ako to skombinovať s programom Dvojky . Ideálom by bola jedinečná telefonická hra s prvkami duchovného príhovoru konseniora ECAV.
Stáe napredujeme "