28. 9. 2005

rodinnetajomstva.com

rodinnetajomstva.com
Slovenská televízia spustila webovú stránku rodinnetajomstva.com. Stránka je po garfickej stránke dobre spracovaná, ak by sa ubralo trochu z manierizmu, nezaškodilo by.
Hudba, ktorá sa ihneď po spustení na vás rozreve, sa znepríjemní sama a zúfalo hľladáte vypínač. Marketing tejto stránky je zúfalo podcenený, darmo budete hľadať odkaz na stránke stv.sk.
Ja som ho nenašiel. Je pravda, že horšie vidím.
Ale nie o tom som chcel.
Je otázne, či stránku rodinnetajomstva.com spustila naozaj STV. To by natoľko nevadilo, ak by web STV outsourcovala.
Ide skôr o vlastníctvo domény. Grafik STV Patrik Sýkora je vlastníkom domény, ktorú by mala mať STV .
Grafik STV Patrik Sýkora podniká na živnosť ako Patrik Sýkora - DDD sign studio.
Grafik STV Patrik Sýkora je interný , externý grafik, alebo je partnerom STV jeho DDD sign studio ?
Alebo Oreo zadalo web DDD sign studiu ?
Lebo Košice ? Goro byl zmaten...
INFO : dotFM Whois Server Version 1.5: domain: rodinnetajomstva.com owner: patrik sykora organization: ddd sign studio address: kezmarska 18 city: kosice state: -- postal-code: 04011 country: SK nserver: ns.local.sk nserver: ns2.local.sk status: lock created: 2005-09-23 19:53:56 UTC modified: 2005-09-23 20:06:37 UTC expires: 2007-09-23 15:53:54 UTC source: joker.com live whois service query-time: 0.108188 db-updated: 2005-09-27 09:28:54