24. 12. 2005

Don't worry, be happy

Don't worry, be happy Nebuďte smutní, ak Vás nikto nemá rád. Môže to byť aj horšie.