21. 1. 2006

Komu patrí STAR ?

Komu patrí STAR ?
Časopis STAR , ktorý sa objavil na slovenskom mediálnom trhu iba pred piatimi mesiacmi vydáva vydavateľstvo STARPRESS, s.r.o. jeho spoločníkmi sú Michal Hošťák ,Radomír Brhlík a INVESTA spol. s r.o. Tri týždne je však redakcia na oveľa zaujímavejšej adrese, ktorá je identická z adresou niektorých spoločností Ing. Ladislava Reháka- Šoltésovej 2 .
Navyše, novou finančnou riaditeľkou je Monika Cepková, priateľka Juraja Reháka / W PRESS a.s. - do 27.05.2005, D.EXPRES, a.s. - do 14.04.2005, EXPRES NET a.s. - do 05.05.2005, Harad, a.s. -od 02.03.2005, media2, a.s. -od 05.02.2005/ Ale, asi je to všetko iba blbá náhoda.