16. 1. 2006

MIKA ?

MIKA ?
Podľa neoverených a neoficiálnych informácií je len otázkou hodín, kedy sa Václav Mika stane generálnym riaditeľom TV Markíza.
Transakcia navýšenia podielu CME v TV Markíza bola dokončená v piatok 13. januára , kedy Protimonopolný úrad SR schválil žiadosť Central European Media Enterprises (CME) o schválenie prevodu základného imania spoločnosti Markíza-Slovakia, s.r.o. Blatné. Václav Mika sa narodil 17.6.1963 v Trenčíne .
Pracoval v Slovenskej televízii, bol spoluvlastníkom P.S.M.A. bývalého výhradného media representative Slovenského rozhlasu, v rokoch 1998 - 1999 bol podpredsedom Rady ST. V roku 2004 bol zvolený za prezidenta Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc . V týchto hodinách je ešte generálnym riaditeľom Rádia Expres