16. 10. 2006

Osobnosť slovenskej fotografie

Osobnosť slovenskej fotografie
Prvými držiteľmi ocenenia Osobnosť slovenskej fotografie sa stali výtvarný teoretik Ľudovít Hlaváč a fotograf Andrej Bán. Obaja si ho dnes prevzali v Stredoeurópskom dome fotografie (SDF) v Bratislave. Porota anonymne posudzovala deväť navrhnutých osobnosti, z nich do finálovej skupiny postúpili aj Karol Kállay, Ľubomír Schmida a Miro Švolík. Hlaváčovi udelili cenu za mimoriadne významnú organizačnú činnosť pri založení a vedení prvej slovenskej fotografickej galérie Profil, organizáciu výstav a za zakladateľské publikácie našej fotografickej historiografie. Ocenený sa narodil v Lúčnici nad Žitavou (1921). Po maturite na reálnom gymnáziu v Šuranoch bol novinárom, vydavateľským redaktorom, od roku 1957 redaktorom a vedúcim redaktorom Výtvarného života. Od konca 50. rokov sa zaoberá teóriou a dejinami fotografického obrazu. Objavné sondy do slovenskej fotografie vykonal sériou výstav v galérii Profil. Publikoval množstvo tematických článkov v dennej a odbornej tlači, podieľal sa na reláciách v rozhlase, televízii i na filmovej tvorbe. Okrem iných publikácii sú jeho dielom knihy Sociálna fotografia na Slovensku, Dejiny fotografie a Dejiny slovenskej fotografie. Cenu osobnosti slovenskej fotografie za rok 2006 si prevzal fotograf Bán za výstavu a knihu Iné Slovensko s prihliadnutím na doterajšiu fotografickú, organizačnú a publicistickú činnosť. Narodil sa v Bratislave (1964). Absolvoval štúdium na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej a medziodborové štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v rodnom meste. Ako píšuci fotoreportér pôsobil v slovenských a českých časopisoch Mladé rozlety, Plus 7 dní, Mladý svět, Reflex, Formát a teraz v týždenníku Týždeň. Okrem slovenských miest mal od roku 1990 autorské výstavy v ČR, Poľsku, Rakúsku a USA, kolektívne aj v Bulharsku, Grécku, Maďarsku, Rumunsku, Nemecku a Kanade. Je víťazom prvého grantového programu Photodocument.sk udeleného agentúrou Juraj Vaculík Creative studio, spoluzakladateľom knižnice EKO FOTO a predseda občianskeho združenia Človek v ohrození. Bol viackrát lektorom fotografických dielní Letnej školy v Poprade a člen medzinárodnej poroty súťaže Czech Press Photo v Prahe. Podieľal sa na tvorbe niekoľkých fotografických kníh a dokumentárnych filmov.