19. 12. 2006

Z bojů rodila se strana, krvácela...

Z bojů rodila se strana, krvácela...
Z bojů rodila se strana, krvácela,do májových písní bodal bajonet.Země Sovětská jak hvězda zářila nám,k šťastné hvězdě té nás soudruh Gottwald ved.Strana to je moudrost lidu mého,strana to je srdcí našich krevV bojích vede nás do jitra zářivého,kterým práce zní a šťastných dětí zpěv.Planou nad mou zemí hvězdy rudé,stojí nad mou zemí strana hospodář.Nad mou mladou zemí, nad tou, která bude,na praporech vlaje Stalinova tvář.

Otvorený list KSS vedeniu STV a rade STV k televíznej relácii “Pod lampou“ (schválené zasadaním ÚV KSS)

Vo verejnoprávnej televízii (STV 2) sa už dlhodobo vysiela relácia „Pod lampou“, ktorej dve tretiny obsahu sa nesie na vlne militantného antikomunizmu. Pod taktovkou moderátora Š. Hríba sa podrobuje ostrej kritike všetko, čo súvisí s ideológiou marxizmu a s budovaním socializmu v rokoch 1948 – 1989. Iné sú kritériá k praktikám katolíckej cirkvi, ktorá po tri storočia inkvizície upálila milióny ľudí, medzi nimi aj významných vedcov. Kacírske knihy sa na podnet inkvizičných tribunálov pálili na námestiach. O katolíckej vrchnosti a jej protifašistickom a protižidovskom konaní z rokoch 1938 – 1945 sa mlčí, alebo angažovanosť popredných exponentov vládnej moci sa bagatelizuje. Z dôvodu konfrontačného a nepravdivého obsahu žiadame uvedenú reláciu zastaviť, pretože neposkytuje možnosť dialógu s ľuďmi, ktorí sú iného politického názoru a držia sa historických faktov. Finančné prostriedky vynakladané na propagandu odsudzovania, zatracovania a klamstva treba presunúť na výchovné a kultúrne programy. Zároveň žiadame, aby v STV boli umožnené aj relácie s ateistickým obsahom v rámci dodržiavania plurality názorov. Inak o demokracii a dodržiavaní občianskych práv pre všetkých nemožno hovoriť.

PhDr. Jozef H r d l i č k a- predseda ÚV KSS