9. 7. 2007

DOPLNILI !

DOPLNILI !
Okresný súd Bratislava I vrátil podľa Alexandry Koreňovej z oddelenia pre styk s verejnosťou Slovenského rozhlasu (SRo) uplynulý týždeň na spresnenie návrh na predbežné opatrenie, ktorým chce SRo dosiahnuť zastavenie vymáhania poplatkov z omeškania spoločnosťou Lawyer Partners. "Slovenský rozhlas prostredníctvom svojho právneho zástupcu okamžite predmetný návrh doplnil a doručil Okresnému súdu Bratislava I," doplnila Koreňová. SRo podal 12. októbra minulého roka žalobu o určenie absolútnej neplatnosti Rámcovej zmluvy medzi SRo a BSP Lawyer Partners. Jej účelom malo byť zefektívnenie výberu a vymáhania koncesionárskych poplatkov, ktoré je oprávnený vyberať SRo. Rozhlas tiež 21. júna 2007 podal v tejto súvislosti trestné oznámenie na svoju bývalú štatutárnu zástupkyňu Hildu G., ktorá bola zodpovedná za prípravu, podpis a realizáciu zmluvy medzi SRo a LP.