9. 7. 2007

My, fínski luteráni, chceme patriť do Katolíckej cirkvi.“

„My, fínski luteráni,
chceme patriť do Katolíckej cirkvi.“
Slávnostnou odpustovou svätou omšou, ktorú pred bazilikou Navštívenia Panny Márie celebroval kardinál Jozef Tomko, vyvrcholila Levočská púť na Mariánskej hore v Levoči. Kardinál Jozef Tomko vo svojej kázni zdôraznil najmä úlohu a význam tradičnej rodiny. V kázni upozornil aj na úlohu médií, hlavne verejnoprávnych, ktoré by mali byť viac otvorené aj pre katolícky svet.