25. 9. 2007

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné
Rada pre vysielanie a retransmisiu vyrubila na svojom dnešnom zasadnutí viacero sankcií pre Markízu a MAC TV. Markíza bude musieť podľa rozhodnutia rady zaplatiť pokutu 300-tisíc Sk za porušenie zákona o ochrane maloletých odvysielaním jedného videoklipu v programe Music One. Okrem toho dostala Markíza pokutu 100-tisíc Sk za zámenu obrazových podobizní v odvysielanom príspevku Poprava v programe Paľba. Spoločnosť MAC TV bude musieť podľa rozhodnutia rady zaplatiť pokutu 100-tisíc Sk za odvysielanie upútavkového bloku počas svojho programu. Ďalších 100-tisíc Sk ju bude stáť porušenie zákona o ochrane maloletých v jednom odvysielanom programe. Pokutu 100-tisíc Sk musí zaplatiť aj za nedovolené účinkovanie moderátora spravodajského programu v reklame. MAC TV dostala tiež 50-tisícovú pokutu za neposkytnutie súvislého záznamu svojho vysielaného programu.