4. 3. 2008

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné
Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila na dnešnom zasadnutí Slovenskej televízii pokutu 100 000 korún za porušenie dôstojnosti a základného práva slobody v príspevku Iura novit curia v programe Reportéri, ktorý bol odvysielaný 6. novembra minulého roka. Okrem toho uložila sankciu - upozornenie na porušenie zákona spoločnosti D.EXPRESS, kvôli objektivite spravodajstva v súvislosti s príspevkom informujúcim o počte rasových trestných činov a o štatistike objasnenosti trestných činov a príspevku informujúcom o činnosti skupiny policajného prezídia koordinujúcej postup proti extrémizmu v rámci programu Infoexpres zo 7. a 8. augusta 2007. RVR dnes udelila licenciu na televízne vysielanie prostredníctvom satelitu spoločnosti TV LUX s.r.o., Bratislava a tiež spoločnosti Televízna spoločnosť BBSK, a.s., Banská Bystrica. Ako ďalej Kukliš TASR informoval, RVR dnes začala správne konanie voči STV vo veci možného porušenia zákona ohľadne všestrannosti informácií a plurality názorov v súvislosti s odvysielaním programu Reportéri 27. novembra 2007. Ďalšie správne konanie začala RVR voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. za násilie v upútavkach na program Temné komando: Pomsta za každú cenu a za program Stav ohrozenia zo 6. decembra 2007 a 9. decembra 2007. Rada pre vysielanie a retransmisiu dnes neodňala licenciu najmladšieho žilinského Rádia Fajn. Zástupcovia spoločnosti musia predložiť doplňujúce doklady o tom, že osoba podpísaná pod žiadosťou je oprávnená konať v mene spoločnosti Servis Slovakia, držiteľa licencie Rádia Fajn.

Copyright © TASR 2008