7. 9. 2009

STV NEWS

STV NEWS
Verejnoprávna STV nesúhlasí s výrokmi poslanca Národnej rady SR za SMK Józsefa Berényiho, podľa ktorého televízia vo svojom štvrtkovom (3.9.) spravodajstve manipulatívne informovala verejnosť ohľadne stanoviska vysokého komisára OBSE Knuta Vollebaeka k novele jazykového zákona. Podľa tvrdenia hovorkyne STV Želmíry Blaškovej, ktoré poskytla TASR, išlo o nepresnosť v preklade. STV odmieta, že "išlo o brutálnu dezinterpretáciu vyhlásenia vysokého komisára OBSE Knuta Vollebaeka" a je prekvapená použitím takéhoto silného vyjadrenia poslancom Berényim na svoju adresu. "K nepresnosti v preklade nedošlo ani úmyselne, ani zámerne, pričom táto nepresnosť nezmenila ani podstatu, ani obsah príspevku. V tejto súvislosti chceme pripomenúť, že v bežnej komunikácii by väčšina ľudí, ktorých sme oslovili, preložila spomínanú vetu tak, ako sme to urobili my," argumentuje STV. Berényi dnes povedal, že SMK chce pre zlú interpretáciu Vollebaekovho vyhlásenia dať podnet na Radu STV. "Nevieme presné dôvody, prečo to urobili a oboznámili sme s tým aj vysokého komisára," uviedol. V správach mala odznieť informácia, že Vollebaek vyslal pre Slovensko odkaz, že zákon nezasahuje do jazykových práv menšín a nepožaduje zmeny. "Najpodstatnejšie je, že implementácia zákona nepostihuje negatívne práva ľudí, ktorí patria k národnostným menšinám," uvádzala STV. Berényi označil prvú časť tvrdenia za hrubú dezinformáciu zo strany STV. "Ale neobstojí ani druhá veta," zdôraznil, pričom dal verejný prísľub, že tomu, kto nájde vo vyhlásení komisára daný citát, dá svoj mesačný plat. "Prišlo brutálnym spôsobom k dezinterpretácii tohto vyhlásenia a takým spôsobom, ktorý pripomína najhoršie časy 20. storočia," podčiarkol. Vollebaek vo svojom vyhlásení doslova hovorí, že vo svojich prejavoch zdôrazňoval dôležitosť zaistenia primeranej rovnováhy medzi posilnením štátneho jazyka na jednej strane a ochranou jazykových práv osôb patriacich k národnostným menšinám na strane druhej. "Navrhol som konkrétne opatrenia pre vylepšenie tejto rovnováhy a odporúčal som viacero krokov, ktoré mali byť prijaté, aby bol zákon implementovaný vhodným a primeraným spôsobom. Je nevyhnutné, aby implementácia tohto zákona nemala negatívny vplyv na práva osôb patriacich k národnostným menšinám na Slovensku," poznamenal komisár.
Copyright © TASR 2009