2. 10. 2009

Agrofilm 2009

Agrofilm 2009
Hlavné ocenenie festivalu Agrofilm 2009, Cenu vlády SR Magna Mater, získal slovenský dokument Zvovuzrodenie lesa. Kópiu vyše 5000 rokov starej sošky Magna Mater si z Nitry za tento film odnášajú režisérka Jana Sadloňová a kameraman Vladimír Ruppeldt. Podľa názoru režisérky film upútal porotu vďaka netradičnému pohľadu na problematiku lykožrútov v lesoch. "Lykožrút je vnímaný ako kalamita, katastrofa. My sa pozeráme z iného uhla, vidíme v tom znovuzrodenie lesa," uviedla Sadloňová. Tvorcovia z 21 štátov sveta predstavili na tohtoročnom 26. ročníku Agrofilmu 92 filmov a videoprogramov. Do súťažného premietania porota zaradila 50 snímok, ďalších 42 filmov určila na informatívne premietanie. Celkový premietací čas predstavoval počas piatich dní 45 hodín a 19 minút, uviedla prezidentka Agrofilmu Janka Beresecká. "Agrofilm má v rámci medzinárodných filmových festivalov, ktorých je v rôznych slovenských mestách každoročne až 20, špecifické postavenie. Jeho výnimočnosť spočíva v zameraní filmov na mnohotematickú pôdohospodársku a environmentálnu tematiku. Agrofilm si svojou doterajšou činnosťou vydobyl uznanie a prestíž aj v mimoeurópskom priestore. Stalo sa tak dávno pred oficiálnym vstupom našej krajiny do Európskej únie," zhodnotila festival Beresecká. Po skončení Agrofilmu sa podľa jej slov začína "malý Agrofilm". Je to pofestivalové premietanie filmov v regiónoch, ktoré vlani videlo od októbra do júna 8000 divákov. "Naším cieľom je zvýšiť sledovanosť, chceme do projektu zapojiť najmä školy." Hlavným poslaním Agrofilmu je zhromažďovať a šíriť celosvetové poznatky vedy, výskumu, vývoja a praxe v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, výživy obyvateľstva a ďalších oblastí s osobitnou prezentáciou problematiky hladu a podvýživy v regiónoch rozvojových krajín. Za uplynulých 25 rokov existencie festivalu tvorcovia prezentovali 3027 filmov z produkcie 60 krajín. Ocenené odborné diela i divácky najpútavejšie filmy z predchádzajúcich ročníkov tvoria dnes cennú databázu informácií, prierezovú filmotéku, základnú archívnu obrazovú kolekciu Agrofilmu, ktorá je dostupná najmä na študijné účely a propagáciu. Filmy natrvalo ostávajú v archíve festivalu v Centre výskumu živočíšnej výroby v Nitre, odkiaľ si ich môžu lektori, školy či spoločenské organizácie požičať na premietanie. Agrofilm usporadúva Ministerstvo pôdohospodárstva (MP) SR pod záštitou vlády SR a Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Ministerstvo festival podporilo sumou 133.000 eur (4 milióny Sk).
Copyright © TASR 2009