17. 2. 2010

RADA STV

RADA STV

Rada STV dnes schválila návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Rady STV, zobrala na vedomie správu o činnosti a hospodárení STV za II. polrok 2009, správu o činnosti DK STV za II. polrok 2009 a správu o činnosti Rady STV za II. polrok 2009. Takisto zobrla na vedomie projekt vysielania STV pre Slovákov žijúcich v zahraničí s pripomienkami členov rady. Od podpory a jasného stanoviska vlády závisí termín, kedy by Slovenská televízia (STV) mohla spustiť vysielanie pre krajanov. Náplň programu pritom verejnoprávna televízia konzultuje aj so zástupcami zahraničných Slovákov v rôznych krajinách sveta. STV uprednostňuje jeho šírenie cez satelit, no pracuje aj s verziou vysielania cez internet. Vysielanie by ročne malo stáť približne 2,5 milióna eur - zahŕňa napríklad aj náklady na pracovníkov či autorské práva. Náklady na zriadenie sa odhadujú na 920-tisíc eur. Do vysielania sa budú zaraďovať najmä reprízy pôvodných programov odvysielaných na Jednotke a Dvojke, tiež pôvodné programy z archívu. V úvode by malo byť vysielanie vo forme 4-hodinového bloku so spravodajstvom, dokumentmi, pôvodnou dramatickou tvorbou, tiež s hudobnými, zábavnými a športovými reláciami. Postupne by sa vysielací blok mal rozšíriť na 6,8 a maximálne na 12 hodín. Neskôr by nemal byť zložený iba z repríz, ale pre krajanské vysielanie by sa mali vyrábať i špeciálne relácie. Predpokladá sa, že vysielanie zabezpečí 16-členný tím. Konkrétny termín spustenia vysielania STV pre Slovákov žijúcich v zahraničí zatiaľ nebol dohodnutý, povedal na dnešnom rokovaní Rady STV generálny riaditeľ televízie Štefan Nižňanský. Očakáva, že k vysielaniu pre zahraničných Slovákov prijme uznesenie vláda, ktorá zároveň bude garantovať jeho financovanie. STV bude postupovať podľa rozhodnutia vlády. Rada STV zobrala projekt vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí na vedomie a uložila vedeniu televízie pokračovať v rokovaniach s Úradom pre zahraničných Slovákov a s vládou o jeho finančnom zabezpečení. Chce tiež vedieť podrobnejší plán prípravy vysielania. Spustenie vysielania pre zahraničných Slovákov už v tomto roku očakáva podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič. Vicepremiér pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny rokoval o tejto téme v pondelok 15. februára s predsedníčkou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilmou Prívarovou. Dohodli sa na koncepte jeho obsahu, programovej štruktúre a technických riešeniach. To, či sa bude vysielať cez satelit alebo internet, či oboma spôsobmi, bude podľa Čaploviča ovplyvnené finančnými kalkuláciami, ktoré si vyžadujú prvotné vstupy a prevádzka satelitného aj internetového vysielania. O televíznom vysielaní pre krajanov rokoval začiatkom februára Čaplovič aj s generálnym riaditeľom STV Nižňanským. Nižňanského informoval, že treba riešiť hlavne otázky technického zabezpečovania vysielania, pretože obsahová štruktúra má jasné kontúry. Vláda v svojom programovom vyhlásení uviedla ako jednu zo svojich hlavných úloh v zahraničnej politike podporu krajanov, vytváranie podmienok na zachovanie ich jazykovej, kultúrnej a náboženskej identity. Oficiálne sa odhaduje, že v súčasnosti žije vo viac ako 50 krajinách sveta približne 2 200 000 ľudí, ktorí sa hlásia k slovenskému pôvodu. Rada STV sa zaoberala aj projektom vysielania MS vo futbale JAR 2010 a vypučula si informáciu o realizácii Cestovnej mapy STV pre čerpanie grantov a dotácií pre obdobie rokov 2007 – 2013. Rada STV zobrala na vedomier správa o sankciách udelených STV Radou pre VaR za rok 2009, vrátane informácie o prijatých a realizovaných opatreniach na zabezpečenie nápravy a predchádzaniu sankciám.

© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané ;Copyright © 2010 lepsieinformacie.sk