18. 11. 2010

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Dotáciu sedem miliónov eur schválila Európska komisia pre digitálne vysielanie na Slovensku. Prostriedky sú určené na podporu súbežného analógového a digitálneho vysielania počas prechodu na digitálne televízne vysielanie. V rámci tejto schémy prevádzkovatelia vysielania a prevádzkovatelia sietí, ktorí spĺňajú určité kritériá stanovené slovenskými orgánmi, majú nárok na 50-percentný príspevok na náklady súvisiace s prenosom analógového signálu a nákupom alebo prenájmom dočasných mobilných analógových vysielačov počas prechodného obdobia, počas ktorého bude signál prenášaný súčasne v analógovej aj digitálnej podobe. Komisia tak chce dosiahnuť skorší, účinnejší a plynulý prechod na digitálne frekvencie. Eurokomisia konštatovala, že toto opatrenie nepovedie k neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže a je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc, pretože je technologicky neutrálne a obmedzené na nevyhnutné minimum. Podľa slovenských orgánov prevádzkovatelia vysielania neprejdú na digitálne vysielanie v predstihu pred skončením zákonnej lehoty, teda do konca roka 2012, v dôsledku neochoty obyvateľov zaobstarať si digitálne dekodéry. Aby sa zabránilo prechodu na digitálne vysielanie na poslednú chvíľu, ako aj bielym miestam na príjem signálu, slovenské orgány poskytli obdobie súbežného vysielania paralelného prenosu v trvaní maximálne 12 mesiacov, ktoré sa skončí do decembra 2011. Súvisiace oprávnené náklady môžu byť preplácané až do 1. júla 2013, keď sa schéma skončí. Súbežné vysielanie znamená aj viac času pre divákov, v rámci ktorého si musia zabezpečiť digitálny dekodér, alebo nový digitálny televízny prijímač. Vytvorí tiež podmienky pre prevádzkovateľov vysielania, aby mohli prejsť na digitálne technológie v dostatočnom predstihu pred skončením zákonnej lehoty. Zmluva o fungovaní Európskej únie pripúšťa, že Európska komisia môže poskytnúť pomoc na uľahčenie rozvoja určitých hospodárskych činností. Komisia konštatovala, že schéma je zacielená len na dodatočné náklady, prostredníctvom ktorých sa spustí súbežné vysielanie v súvislosti s vysielaním v analógovom aj digitálnom režime a že to nepredstavuje zvýhodnenie jednej technológie pred inou. Príjemcovia budú vybraní prostredníctvom otvorených a nediskriminačných výberových konaní na základe jasných vopred definovaných kritérií. Slovenské orgány budú predkladať Komisii výročné správy o rozdelení finančných prostriedkov. Preto Komisia tvrdí, že opatrenie uľahčí prechod na digitálne vysielanie bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž. Už 15. septembra schválila Komisia aj pomoc 11 miliónov eur pre občanov s nízkym príjmom, poberateľov starobného dôchodku s príjmom do 158,89 eura či hendikepovaným skupinám. Po splnení stanovených podmienok budú môcť získať 20 eur na nákup vybavenia pre digitálnu televíziu. Bez dekodérov a nových televíznych prijímačov nebude možné prijímať televízny signál so súčasnými televíznymi prijímačmi. Informovala Jana Farkašová zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. © 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.