8. 12. 2010

Piège pour Cendrillon

Piège pour Cendrillon

SITA Slovenská tlačová agentúra (SITA) odoslala 1. decembra 2010 ministrovi kultúry Danielovi Krajcerovi verejnú ponuku na dodávku služieb tlačovej agentúry vo verejnom záujme, ktorá významným spôsobom môže ušetriť verejné financie. SITA ponúka prevádzku všetkých služieb vo verejnom záujme tak ako ich určuje zákon 385/2008 Z.z. v §3 ods. 5 a. až g. a ich bezplatné sprístupňovanie v roku 2011 za štátny príspevok vo výške 333 tisíc € . SITA je v takom prípade pripravená nad rámec služieb uvedených v zákone bezplatne dodávať online textové spravodajstvo všetkým inštitúciám, ktoré sú vymenované v §3 ods. 5 a. až c. spomínaného zákona. Takéto služby v súčasnosti verejnoprávna tlačová agentúra TASR týmto inštitúciám predáva. SITA je pripravená na vyššie uvedené plnenie od 1. januára 2011. Akceptáciou ponuky SITA by vláda mohla okamžite ušetriť najmenej 667 tisíc € z verejných zdrojov bez toho, aby sa to akokoľvek negatívne dotklo životnej úrovne občanov či dostupnosti služieb pre verejnosť. Štát by zároveň získal služby vysoko presahujúce rámec služieb poskytovaných zákonom zriadenou TASR. Zákon o TASR 385/2008 Z.z. vymenúva okruh služieb vo verejnom záujme, na prevádzku ktorých štát prostredníctvom ministerstva kultúry prispieva sumou stanovenou na ten ktorý rok v zmluve o poskytovaní služieb vo verejnom záujme. V roku 2010 táto suma dosiahla 1 885 813 €, pričom podľa dostupných informácií má v roku 2011 dosiahnuť výška kontraktu medzi ministerstvom kultúry a TASR 1 000 000 €. Zámer znížiť dotáciu oceňujeme, ale aj táto suma je, podľa presvedčenia SITA, vysoko nadhodnotená a zároveň nemá akúkoľvek súvislosť so skutočnými nákladmi na prevádzku služieb vo verejnom záujme ako ich stanovuje zákon. Obdobnú ponuku ako v súčasnosti predložila SITA v januári 2010 aj bývalému vedeniu rezortu kultúry. Minister Marek Maďarič sa k nej vyjadril iba prostredníctvom stanoviska svojho hovorcu, ktorý označil tento návrh za populistický a za prejav zjavnej túžby zlikvidovať TASR. Iniciatíva SITA je vedená predovšetkým záujmom o vytvorenie podmienok na férovú hospodársku súťaž na trhu tlačových agentúr a z hľadiska zástupcov SITA ako občanov, aj prirodzeným záujmom o odstránenie neefektívneho a nezmyselného míňania prostriedkov daňových poplatníkov.

Ivan Sámel ,predseda predstavenstva ,SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.