8. 12. 2010

AVF NEWS

AVF NEWS
Ak sa potvrdí konflikt záujmov pri prideľovaní podpory z Audiovizuálneho fondu, žiada minister kultúry Daniel Krajcer personálne zmeny. Ak je pravda, že v Audiovizuálnom fonde (AVF) bola porušená Smernica na zamedzenie konfliktu záujmov, ktorá bola len pred niekoľkými mesiacmi zmenená, minister kultúry očakáva odstúpenie predsedu Rady AVF Patrika Pašša. Rovnako to platí aj v prípade Jaroslava Barana, ak sa potvrdí, že ako člen odbornej komisie fondu získal podporu na projekt, ku ktorému má vzťah. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa ministerstva kultúry Eva Chudinová, minister preto požiadal o stanovisko Radu AVF a jeho Dozornú komisiu. Minister listom požiada Radu AVF, "aby nedošlo k uzavretiu zmlúv v oboch riešených prípadoch až do odstránenia všetkých pochybností.“ Ministerstvo kultúry pripraví zmenu zákona o AVF, tak ako to avizoval minister Krajcer v októbri. Ministerstvo reaguje na otvorený list Asociácie nezávislých producentov (ANP) z 2. decembra. Asociácia ho adresovala ministrovi kultúry, rade a vedeniu AVF. V liste upozorňujú na to, že v prvom kole posudzovania projektov podľa nových pravidiel po prijatí Smernice na zamedzenie konfliktu záujmov v AVF získali podporu projekty, do ktorých sú zainteresovaní Pašš a Baran. V liste ANP konštatuje, že "film vyprodukovaný predsedom Rady Patrikom Paššom a projekt spoločnosti, ktorej riaditeľ je členom danej komisie, boli posudzované bez akéhokoľvek zásahu kancelárie Fondu, hoci v obidvoch prípadoch je konflikt záujmov všeobecne známy a bol opakovane predmetom protestov filmárov, a dokonca získali podporu". Podľa ANP boli v podprograme AVF pre animované filmy dve žiadosti o podporu. Z nich jedna bola od spoločnosti Animoline na projekt VIM a TOM, ktorej riaditeľ Jaroslav Baran je členom komisie k tomuto podprogramu. Baran podľa nezávislých producentov "nie len že nebol z tohto kola hodnotenia vylúčený, ako určuje smernica, ale podieľal sa priamo na pridelení prostriedkov projektu, ku ktorému má realizačný vzťah". Zo zápisnice komisie AVF k programu na podporu distribúcie podľa ANP vyplýva podpora na distribúciu pre jediný film - Mŕtvola musí zomrieť. "Film, ktorého žiadosť mala byť podľa smernice vylúčená. Predseda Rady má totiž k filmu priamy realizačný vzťah - je producentom filmu, i obchodno-zmluvný vzťah, žiadateľ - spoločnosť Continental je ako distributér filmu obchodným partnerom firmy Trigon," tvrdia nezávislí producenti. Zároveň pripomínajú, že "film Mŕtvola musí zomrieť bol tou istou komisiou posudzovaný už pred pol rokom, ohodnotila ho veľmi nízko a podporu zamietla." Asociácia nezávislých producentov preto žiada odstúpenie P. Pašša z Rady AVF a následné vyhlásenie výzvy na predloženie návrhov na členov Rady - zástupcu distributérov a zástupcu producentov. Ďalej chce vyradenie projektu spoločnosti Animoline VIM a TOM a odvolanie J. Barana z komisie. Projekt spoločnosti Continental Mŕtvola musí zomrieť a aj ďalšie projekty predložené touto spoločnosťou by sa podľa ANP mali vyradiť, "pretože v čestnom vyhlásení k menovanému projektu neuviedla pravdivé údaje". Nezávislí producenti tiež chcú, aby komisia AVF pre podporu distribúcie vysvetlila kritériá, podľa ktorých postupovala pri udeľovaní, resp. neudeľovaní podpory. Tvrdia totiž, že "prehľad podporených a nepodporených projektov vyvoláva veľké pochybnosti aj v iných prípadoch." Ďalšie pôsobenie komisie v tomto zložení je pre asociáciu neprijateľné. Podľa riaditeľa AVF Martina Šmatláka sa ANP mýli v tvrdení, že Baran je riaditeľom spoločnosti Animoline. Vyplýva to síce z webstránky spoločnosti, podľa Šmatláka sú na nej ale staré informácie. Kancelária AVF to preverovala a zistila, že Jaroslav Baran nie je riaditeľom, štatutárnym orgánom ani spoločníkom Animoline od 23. decembra 2009. Z dokumentov podľa Šmatláka vyplýva, že Baran nikdy nebol a ani nie je zamestnancom tejto spoločnosti, má k nej iba autorský vzťah, no nie k spomínanému dielu. Šmatlák zároveň konštatuje, že film Mŕtvola musí zomrieť nespĺňa podmienky na vyradenie žiadosti o podporu. Ak sa preukáže nepravdivosť čestného vyhlásenia Continental film, využije Šmatlák svoje právo nepodporiť žiadosť. To, či Pašš ako člen Rady AVF porušil predpisy fondu preverí dozorná komisia fondu. Výzva Za transparentný a spravodlivý Audiovizuálny fond sa začala na jar tohto roka tým, že sa filmári obrátili na predstaviteľov Audiovizuálneho fondu so žiadosťou o zásadnú zmenu kritérií a spôsobu hodnotenia projektov. Výsledky hodnotení projektov mali podľa nich príznaky klientelizmu a boli spochybniteľné i z hodnotového hľadiska. Rada AVF po rokovaniach i intervencii ministra kultúry prijala smernicu na zamedzenie konfliktu záujmov. Následne začal fond pri hodnotení projektov uplatňovať systém "náhradníkov", ktorí v danom kole nahradia takého člena komisie, ktorý má k niektorému z predložených projektov vzťah. Členmi ANP sú spoločnosti: Artileria, atelier.doc, Furia Film, Hitchhiker films, Leon Productions, Mirafox, MPhilms, Peter Kerekes, Psyché film, PubRes, Punkchart films, Ultrafilm a Viva studio.
© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.