17. 3. 2011

PROPAGANDA

PROPAGANDA
" 90 členov košického štúdia STV vlani za druhý polrok vyrobilo 14 hodín programu." Miloslava Zemková na Rade RTVS ! Výroba STV podľa hlavných organizačných zložiek za I. polrok 2010

STV Bratislava* 2 706,1 hod. 83,8 % ; Televízne štúdio Banská Bystrica ** 339,2 hod. 10,5 % ; Televízne štúdio Košice 184,0 hod. 5,7 %

* STV Bratislava vrátane dabingu (hraný, dokument ), otvorených titulkov a Zasadnutia NR SR ( 118,8 hod.) * * Televízne štúdio Banská Bystrica vrátane Živej panorámy ( pre Dvojku a Trojku – 193,8 hod. )