12. 7. 2011

Position: absolute bottom 2

Position: absolute bottom 2

Správy STV Jednotka 09.07.2011 :

110 tisíc divákov 2,3 % sledovanosť, 10,1 share

Správy STV Jednotka 10.07.2011 :

125 tisíc divákov 2,6 % sledovanosť 8,8 % share