14. 7. 2011

TÚ SR NEWS

TÚ SR NEWS
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) oznamuje, že na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s., povolil zmenu výkonu vysielača Čadca K32 pre verejnoprávny multiplex zo 162 W ERP na 3 982 W ERP, zmenu výkonu vysielača Stará Ľubovňa – Kolník K24 pre verejnoprávny multiplex z 1 000 W ERP na 3 163 W ERP a zmenu výkonu vysielača Žilina – Krížava K52 pre 2. multiplex z 19 923 W ERP na 18 447 W ERP. Zmeny nadobudli právoplatnosť 13.7.2011. Roman Vavro, tlačový hovorca TÚ SR