18. 8. 2011

Blahoslavený

Blahoslavený
Jasným a korektným nastavením financovania Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), tak ako to dnes schválila vláda, sa podľa ministra kultúry Daniela Krajcera (SaS) znižuje priestor na politický vplyv a tlak na jeho manažment. Vyhlásil to po skončení rokovania kabinetu. Ako dodal, súčasný výber koncesionárskych poplatkov z roka na rok klesá, takže nový návrh je udržateľnejší a korektnejší. Rovnako sa tým má, na rozdiel od minulosti, zabrániť zadlžovaniu tohto verejnoprávneho média. "Do budúcna tým eliminujeme jednorazové ad hoc dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré sa v minulosti využívali na dofinancovanie verejnoprávnych médií, ale zároveň slúžili aj na vytváranie politického tlaku na jednotlivé manažmenty," upozornil. Od roku 2013 by už nemala byť RTVS financovaná z dvoch zdrojov, teda z koncesií a na základe zmluvy so štátom, ale iba zo štátneho rozpočtu. Zákon garantuje minimálnu sumu vo výške 90 miliónov eur. Krajcer avizoval, že 1. január 2013, kedy by už nemali existovať koncesionárske poplatky, je najneskorší možný termín. Keďže ešte pokračujú rokovania o definitívnej podobe štátneho rozpočtu, budú sa hľadať možnosti na skoršie uskutočnenie tohto kroku. "Vzhľadom na stav verejných financií považujem za veľký úspech, že sme sa na tom dokázali zhodnúť," poznamenal. Minister financií Ivan Mikloš (SDKÚ-DS) dodal, že v návrhu rozpočtu na roky 2012 až 2014 sa s tým nepočíta. "Zároveň sa ale môže vytvoriť priestor ďalšími opatreniami, ktoré sú možné či už na strane príjmov alebo výdavkov," deklaroval. Pre RTVS by malo na základe predmetného návrhu ísť každý rok 14 miliónov eur. Šéf rezortu kultúry vymenoval niekoľko dôvodov, ktoré viedli vládu k zrušeniu koncesií. Jedným z nich je pozitívny dopad na domácnosti, ktoré to majú pocítiť na svojom rozpočte. Odbremenia sa aj tí, ktorí nevyužívajú služby verejnoprávnych médií. Nový systém zároveň podľa Krajcera rieši trvalo klesajúce príjmy z koncesionárskych poplatkov. Každá fyzická osoba, ktoré je koncovým odberateľom elektriny v byte alebo rodinnom dome, v súčasnosti mesačne platí 4,64 eura. Dôchodcovia o polovicu menej. Rovnakú sumu uhrádzajú zamestnávatelia, ktorí majú od troch do deviatich zamestnancov. Ak zamestnávajú od 10 do 49 zamestnancov, tak odvádzajú 18,58 eura. Pri vyše tisícke zamestnancov to predstavuje 464,71 eura.
Copyright © TASR 2011