13. 9. 2011

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Na Slovensku vzniká ďalšia vysoká škola, ktorá má za cieľ vzdelávanie budúcich novinárov. Akadémia médií v Bratislave tak rozšíri kolekciu súčasných siedmich vysokých škôl, ktoré sa venujú žurnalistickej výučbe. Odborná vysoká škola bude mať dve katedry zamerané na mediálnu a marketingovú komunikáciu. Obe sa ďalej budú špecializovať na jednotlivé profesijné odbory žurnalistickej práce. Ako dnes na tlačovej besede uviedol riaditeľ Akadémie vzdelávania Ján Füle, "zriaďovateľom školy je Slovenský syndikát novinárov a fyzických osôb. Jej osobitosťou bude oveľa tesnejšie zainteresovanie študentov na získavanie poznatkov z praxe počas štúdia." Akadémia sa spolieha na spoluprácu s vydavateľmi a jednotlivými redakciami v SR, ako aj na prednáškovú činnosť z radov žurnalistických osobností z reálneho novinárskeho prostredia. Ponúka trojročné bakalárske štúdium a neskôr aj magisterské štúdium s dvojročnou nadstavbou. Ročne by malo akadémiu absolvovať 25 až 30 študentov.

Copyright © TASR 2011