4. 11. 2011

Miestne noviny 2011

Miestne noviny 2011
Viaceré obecné a mestské noviny si dnes odniesli ocenenia v súťaži Miestne noviny 2011. Podľa organizátorov kvalita lokálnych periodík od minulého roka vzrástla. Periodiká počas tretieho ročníka súťaže súperili v šiestich kategóriách. Prvú priečku za časopis v obci do 1000 obyvateľov získali Tajovské noviny. "Minulý rok sme získali tretie miesto, tento rok prvé. Myslím, že môžeme byť spokojní," povedal Peter Valach, ktorý donedávna víťazné noviny tvoril. Tvrdí, že periodikum je v obci žiadané. "Spätná väzba od čitateľov sa dá ohodnotiť, keď vás starší pán zastaví na ulici a spýta sa: Kedy už konečne vyjdú Tajovské noviny?" Ocenenie v tejto kategórii získali aj časopisy obcí Čab a Veľký Klíž. Najlepším periodikom v obciach nad 1000 obyvateľov sa stal Rabčiansky chýrnik. Na druhom mieste skončil časopis Mojmírovčan a bronzovú priečku obsadili Porubské noviny. "V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi sa tento ročník vyznačoval skvalitnením všetkých časopisov, takže bolo veľmi ťažké vybrať," zhodnotil predseda poroty Štefan Cifra. Titul najlepšieho mestského periodika získal Bratislavský kuriér, ktorý sa do bytov distribuuje bezplatne. Obyvatelia a návštevníci hlavného mesta periodikum, ktoré vychádza v náklade 160.000 výtlačkov, môžu nájsť na v stojanoch v nákupných centrách či v niektorých nemocniciach. "V Bratislave, ktorá je silne mediálne pokrytá rôznymi periodikami, sme sa snažili nájsť si miesto na trhu. Ohlasy čitateľov nám hovoria, že si získavame stále väčší okruh čitateľov tým, že sa snažíme reagovať na témy života Bratislavčanov a toho, s čím sa každý deň stretávajú," povedal marketingový manažér novín Dionýz Hutár. Na druhom mieste v súťaži mestských novín sa umiestnil mesačník Veľkošarišan a tretí v poradí skončil Ružomberský hlas. Mestskou časťou, ktorá sa môže pochváliť najlepším spravodajom, sa stali košické Ťahanovce. Na druhom mieste v tejto kategórii skončili Vajnorské noviny. "Bronzové" noviny pochádzajú tiež z Bratislavy - tretie miesto totiž obsadili Staromestské noviny. Spomedzi regionálnych novín najlepšie dopadli noviny zo Šale s názvom Slovo Šaľanov. Druhé a tretie miesto obsadili noviny z Oravy. Porota ocenila aj kultúrno-informačné a kultúrno-turistické noviny. Prvé miesto v tejto kategórii obsadil časopis o baníctve Montanrevue. Šesťčlenná porota hodnotila u 330 prihlásených novín a časopisov publicistickú kvalitu, odbornú fundovanosť obsahu periodika, tematické a obsahové zameranie, jazykovú úroveň, výtvarné a typografické spracovanie a tiež polygrafický výstup. V porote bol okrem vedúcich odborných periodík Národná osveta a Obecné noviny aj zástupca Slovenského syndikátu novinárov a tiež pedagóg Juraj Vatrál, či maliar Juraj Porubčin. Víťazné periodiká dostali ako odmenu knihy, obrazy slovenských akademických maliarov aj medaily.

Copyright © TASR 2011