17. 1. 2012

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Krásy Slovenska, najstarší kontinuálne vychádzajúci časopis na Slovensku, prichádza k čitateľom aj s elektronickou verziou. Časopis sprevádza turistov a milovníkov slovenskej prírody aj kultúry od roku 1921. V súčasnosti vychádza ako dvojmesačník plnofarebne na 80 stranách vo formáte 160 x 237 mm v priemernom jednorazovom náklade 10.000 výtlačkov. O časopis je záujem aj v zahraničí, najmä u krajanov, preto sa rozhodlo vydavateľstvo zjednodušiť jeho distribúciu cez nový, elektronický kanál. "Krásy Slovenska boli doteraz vydávané len v printovej verzii celých 90 rokov, doba však ide vpred a v poslednom období sa fyzicky ani finančne nedala zvládnuť väčšia propagácia Krás Slovenska v zahraničí, takže pristúpili sme k elektronickej verzii. Veľmi veľa si od toho sľubujeme, hlavne to, že sa Krásy Slovenska dostanú prostredníctvom krajanských spolkov k ľuďom, ktorí majú záujem o Slovensko, ktorí sem radi prichádzajú a nedostáva sa im dostatok informácií o prírodných či kultúrnych krásach Slovenska," uviedol na dnešnej prezentácii časopisu pre TASR Daniel Kollár, predseda redakčnej rady vydavateľstva Dajama. Všetci predplatitelia elektronickej verzie časopisu Krásy Slovenska na rok 2012 budú mať vďaka unikátnemu prístupu do virtuálnej knižnice počas celého roka k dispozícii každé nové číslo. Zároveň na jeden rok získajú prístup do archívu, tvoreného 48 číslami vydanými v rokoch 2004 až 2011, aj k tematickým prílohám, ktoré vyšli v roku 2011. Redakcia prichádza aj s ponukou pre školy. "Uvedomujeme si, ako sú na Slovensku školy finančne podvyživené, aký je problém s kvalitnými učebnicami. Oslovili sme preto všetky základné a stredné školy a každej ponúkame bezplatný prístup ku Krásam Slovenska. V tomto roku chceme dať do elektronickej podoby všetky čísla od roku 1921," dodal pre TASR Kollár. Ukážka elektronickej verzie niektorých čísel bude k dispozícii aj počas trvania veľtrhu Slovakiatour 2012 v dňoch 19. až 22. januára v stánku vydavateľstva Dajama. Všetci záujemcovia si budú môcť vyskúšať jej výhody - vyhľadávanie v plných textoch, tvorba poznámok a záložiek či zvýrazňovanie textu. Zároveň bude na veľtrhu Slovakiatour 2012 inštalovaná aj výstava 90 rokov časopisu Krásy Slovenska, ktorá zachytáva históriu najstaršieho kontinuálne vychádzajúceho časopisu na Slovensku a na jednotlivých paneloch oboznamuje návštevníkov s oblasťami, ktorým sa časopis na svojich stránkach venoval počas 90 rokov. Na veľtrh pripravilo vydavateľstvo aj výstavu Genius loci s fotografiami Alana Hyžu, kde dvadsať významných slovenských osobností z oblasti kultúry predstavuje svoje krásy Slovenska.

Copyright © TASR 2011