12. 7. 2012

IVO: Kvalita demokracie na Slovensku stagnuje

IVO:

Kvalita demokracie na Slovensku stagnuje 

 Kvalita demokracie na Slovensku stagnuje. V druhom štvrťroku ju experti z Inštitútu pre verejné otázky (IVO) hodnotia známkou 2,8, teda rovnako ako v prvom štvrťroku.
Demokratickým inštitúciám a právnemu štátu dali známku 2,5 rovnako ako aj legislatíve. Horšie obstáli oblasti ľudských a menšinových práv a nezávislých médií. Tie dostali trojku. Experti tvrdia, že vo väčšine sledovaných oblastí sa nedalo v druhom štvrťroku hovoriť o zásadnom zlepšení či zhoršení kvality demokracie.
Grigorij Mesežnikov v súvislosti s demokratickými inštitúciami uviedol, že "nová administratíva pôsobí efektívne, jednotlivé inštitúcie prejavujú dostatočnú mieru funkčnosti a stability". Problém vidí v tom, že doteraz nie je vymenovaný zvolený kandidát na generálneho prokurátora Jozef Čentéš. "Je to jav, ktorý na Slovensku nemá precedens," zdôraznil.
Pokiaľ ide o legislatívu, poznamenal, že zatiaľ efektivita parlamentu v druhom štvrťroku nie je taká vysoká. Kriticky sa pozerá na to, že bol v skrátenom legislatívnom konaní prijatý zákon o trvalom eurovale. Rovnako sa expertom IVO nepozdáva pokus matovičovcov zrušiť kvórum pre platnosť referenda. Mesežnikov kritizuje takýto pokus jednou vetou zmeniť Ústavu SR. Experti poukazujú aj na pokračujúcu prax nepriamej novelizácie zákonov.
Konštatujú tiež, že v niektorých oblastiach, najmä v oblasti ochrany a dodržiavania ľudských a menšinových práv a nezávislých médií verejnej služby, prevažovali negatívne tendencie. "V prípade ich pretrvávania sa to môže v nasledujúcom období premietnuť do zhoršenia ratingu," varujú experti z IVO.
Martin Bútora poukázal na niektoré pozitíva novej vlády. Víta jej pripravenosť pokračovať v programe otvorené vládnutie, ako aj prehodnotenie zlúčenia postu splnomocnenca pre občiansku spoločnosť a menšiny. Negatívne hodnotia experti napríklad zrušenie postu vicepremiéra pre ľudské práva a menšiny. Za zarážajúce považuje, že žiadny z vrcholových predstaviteľov štátnej moci neodsúdil prejavy neznášanlivosti súvisiace s tragédiou v Hurbanove.
Experti sa zaoberali aj otázkou nezávislých médií a médií verejnej služby. Poukázali na proces odvolávania Miloslavy Zemkovej z postu generálnej riaditeľky Rozhlasu a televízie Slovenska. Podľa nich v ňom išlo o účelovosť, právnu nejasnosť a politickú nekultúrnosť. Poukázali tiež na posun v kauze zákazu vydania knihy Gorila od novinára Toma Nicholsona. "Po tom, čo okresný súd rozhodol predbežným opatrením o zákaze publikovania tejto knihy, krajský súd v odvolacom konaní toto predbežné opatrenie začiatkom júna zrušil a vydaniu knihy tak nič nebráni," konštatujú experti.
Cieľom IVO Barometra je pravidelne hodnotiť stav kvality demokracie na Slovensku v piatich kľúčových oblastiach. Sú nimi demokratické inštitúcie a právny štát, legislatíva, ochrana a dodržiavanie ľudských a menšinových práv, nezávislé médiá a médiá verejnej služby a od roku 2012 občianska spoločnosť a tretí sektor.
Hodnotenie sa pohybuje v škále 1,00 - 5,00, pričom známka 1,00 vyjadruje optimálny stav demokracie podľa štandardov a porovnávacích kritérií EÚ a Rady Európy.
Copyright © TASR 2012