19. 8. 2022

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS


Symboly -NBU


Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) momentálne vyhodnocuje medzirezortné pripomienkové konanie k novele zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorá má upraviť blokovanie škodlivého obsahu. Ako pre TASR priblížil hovorca NBÚ Peter Habara, úrad rokuje s ministerstvom spravodlivosti, ktoré si voči návrhu uplatnilo zásadnú pripomienku.
NBÚ sa musí podľa hovorcu zásadnou pripomienku rezortu spravodlivosti zaoberať, lebo ide o povinne pripomienkujúci subjekt. "Až po ukončení tohto procesu môže byť predložený upravený návrh na vládu. Je preto priskoro hovoriť o jeho obsahu," uviedol.
Oproti súčasnej právnej úprave, ktorá umožňuje blokovanie do 30. septembra, úrad podľa Habaru v rámci zákona navrhuje opatrenia na ešte väčšiu transparentnosť a efektívnejšiu kontrolu. Navrhuje napríklad, aby blokovanie vykonával na základe rozhodnutia súdu. Riaditeľ NBÚ by tiež mohol kontrolnému výboru v parlamente predkladať správu o zablokovaných subjektoch. Chce tiež, aby boli vydané rozhodnutia prístupné verejnosti.
Ministerstvo spravodlivosti v zverejnených pripomienkach žiadalo napríklad zmenu návrhu tak, aby NBÚ vykonal blokovanie na základe rozhodnutia súdu bez vydávania administratívneho rozhodnutia o vykonaní blokovania, ktoré je následne preskúmateľné ďalším súdom v správnom súdnictve. Namietali tiež skrátenú dobu medzirezortného pripomienkového konania.
Momentálne nie je v platnosti žiadne rozhodnutie o blokovaní v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti, ako informuje na stránke NBÚ. Do konca júna boli zablokované štyri weby.
Ako upozornil hovorca, novela zákona o kybernetickej bezpečnosti, schválená koncom júna 2022, neobsahovala prechodné ustanovenie, ktoré by NBÚ umožňovalo predĺžiť platnosť rozhodnutí o blokovaní. Na každé nové rozhodnutie je preto od 1. júla nutné nové konanie.
"V prípade doručenia relevantných podkladov postupujeme v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti, o čom však nemôžeme verejne informovať, pretože nám rovnaký zákon ukladá povinnosť zachovávať mlčanlivosť a nepovažujeme to za užitočné ani z taktických dôvodov," skonštatoval Habara. Ako dodal, pri rozhodovaní úrad vychádza z podkladov bezpečnostných zložiek štátu združených v Národnom bezpečnostnom analytickom centre v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby.
Inštitút blokovania zaviedol parlament v rámci balíka opatrení súvisiacich so situáciou na Ukrajine. Právomoc umožňovala najprv blokovať weby do konca júna, neskôr parlament predĺžil možnosť blokovať škodlivý obsah do 30. septembra.
Možnosť zablokovať škodlivý obsah alebo aktivity v kybernetickom priestore v súvislosti s tzv. hybridnými hrozbami by mohla NBÚ ostať na základe predloženej novely aj v budúcnosti. Youdare - YouTube 

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka dal preveriť, či nedochádza na sociálnej platforme Youdare k páchaniu niektorého z trestných činov proti životu a zdraviu, proti mládeži, proti slobode a ľudskej dôstojnosti či proti iným právam a slobodám. Informoval o tom na sociálnej sieti.
Riaditeľovi trestného odboru GP SR Žilinka uložil zabezpečiť preverenie možného páchania trestnej činnosti na tejto platforme, "v súvislosti so sprostredkovaním a plnením bizarných až zvrátených výziev za odplatu na sociálnej platforme Youdare, najmä osobami mladšími ako 18 rokov, spôsobilých vážnym spôsobom ohroziť či poškodiť život, zdravie, morálnu výchovu, slobodu alebo ľudskú dôstojnosť".
Ako ďalej zdôraznil, dôstojnosť ľudskej osoby nie je len základným právom ako takým, ale predstavuje základ ľudských práv. "Ľudská dôstojnosť sa musí bezvýhradne rešpektovať, a to aj v prípade obmedzenia iného práva," doplnil.

 

Copyright  © TASR 2022