2. 6. 2005

Nám to vyhovuje

Nám to vyhovuje
Vedenie Slovenského rozhlasu trochu oneskoreme zvolalo tlačovku o stave Slovenského rozhlasu po neschválení zákona o koncesionárskych poplatkoch . Podľa názoru Jaroslava Rezníka nie je pravda, že by bol pre STV škodlivý.
Oproti dnešku by sa pre STV o 1,4 miliardy viac pre Slovenskú televíziu. Poplatky by platila každá domácnosť ako odberateľ elektrickej energie, pretože podľa Štatistického úradu má 99,36 percenta zo slovenských domácností rádio a 98,9 percenta televízor.
Slovenská televízia v roku 2006 môže na to dopatiť úplnou platobnou neschopnosťou. Pri strate 20.000 koncesinárov mesačne je to viac ako pravdepodobné.
Je nepochopiteľné, že Richard Rybníček sa verejne priznal, že loboval v deň schvalovania zona u Zuzany Martinákovej a KSS a zákon tak úspešne pochoval.
Zákon viac nevyhovuje Marcelovi Parovi a spoločnosti Koncesia, s.r.o, ako záujmom verejnosti. Ako inak si potom vysvetliť fakt, že PROJEKT KONCEPCIE RIADENIA STV od Richarda Rybníčka, obsahuje tieto tvrdenia : Veľmi dôležitou oblasťou je výber koncesionárskych poplatkov. V tejto oblasti musí nastať radikálny zlom. Nie je možné zameriavať sa len na osvetu, aj keď je nepochybne potrebná. Je nevyhnutné sprísniť výber, pričom treba uvažovať aj o vymáhaní poplatkov od neplatičov prostredníctvom spoločnosti, ktorej majoritnými (ak nie jedinými) výnosmi bude provízia z vymožených poplatkov. Bez zásadného riešenia tejto oblasti nepomôže ani zvýšenie koncesionárskeho poplatku.Riešenie výberu koncesionárskeho poplatku iným spôsobom ako v súčasnosti, napríklad prostredníctvom platby za elektrinu a podobne, sa dá zaviesť iba v prípade, ak počet oslobodených obyvateľov od platenia bude veľmi malý a televízia bude stabilizovaná tak, aby verejnosť mala istotu, že získané prostriedky sú využívané efektívne.
Jaroslav Rezník upozornil, že hádky kolo pojmu verejnoprávnosť sú úplne zbytočné. Verejnoprávne vysielanie je vysielanie pre verejnosť, financované verejnosťou a kontrolované verejnosťou. Toto je definícia verejnoprávnosti, ktorá už 15 rokov funguje v rámci štátov Európskej vysielacej únie (EBU) Služba verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania je podľa EBU univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu a programovo rozmanitá. Je programovaná na základe redakčnej nezávislosti, rozvíja kultúrnu úroveň poslucháčov a poskytuje priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám. Služba verejnosti tiež sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov.Služba je financovaná z verejných prostriedkov, čoho nosným prvkom sú vo väčšine štátov EÚ koncesionárske poplatky. Ako odkaz vedeniu STV a aj dnešnej besiedke Pod Lampou sú slová :
"Takéto financovanie sa dodnes ukazuje ako najefektívnejšie, umožňujúce najvyššiu možnú slobodu verejnoprávnych médií. Činnosť verejnoprávnych médií nemôže vykonávaťnik iný. Tieto médiá prinášajú históriu, mapujú súčasnosť a prejudikujú budúcnosť. Pre ďalšie generácie uchovávajú stav spoločnosti napríklad formou pôvodnej tvorby.Slovenská politická špička sa musí vo veľmi krátkej budúcnosti zhodnúť na definícii a úlohe verejnoprávnych médií v spoločnosti, a následne na spôsobe ich financovania.“