3. 6. 2005

ZLATÝ FOND

ZLATÝ FOND O prínose a predstave Richarda Rybníčka o pôvodnej tvorbe je potrebné nazrieť aj do Zlatého fondu Slovenskej televízie a zistiť, čo pribudlo od roku 2003, kedy nastúpil do funkcie.
Dokumenty o Jánovi Pavlovi II, dokument o evanjelickej cirkvi a dokumenty o hokejistoch SR.
Veľmi pôvodné, osobité , tvorivé a väčšinou cudzie materiály. Jednoducho, Mária.