31. 5. 2005

Trochu faktov nezaškodí

Trochu faktov nezaškodí Dôveryhodnosť STV od roku 1995 Apríl 05- 71% September 04- 68% Január 04- 71 % Júl 03- 67% December 02- 71 % Apríl 02 -62 % December 01- 60 % Marec 01- 56 % September 00- 57 % Marec 99 -51 % December 98- 48% Január 98- 49% September 97- 45 % Január 97 -45% September 96- 47% Máj 96 -39 % Január 96- 39 % September 95- 44% Jún 95- 44% Marec 95- 42% Zdroj : Štatistický úrad