9. 3. 2006

Píše Hilda Gajdošová

Píše Hilda Gajdošová
Vzhľadom na to, že sa dnes v médiách prezentovali nepresné informácie v nadväznosti na včerajšie rokovanie Rozhlasovej rady týkajúce sa riešenia nedoplatkov z koncesionárskych poplatkov a vzťahu Slovenského rozhlasu so spoločnosťou BSP Lawyer Partners a.s., uskutočnilo sa dnes stretnutie vedenia SRo, predsedníctva Rozhlasovej rady a predsedu predstavenstva spoločnosti BSP Lawyer Partners, a.s. za účelom informovania o realizácii a prezentácii celého procesu riešenia nedoplatkov. Na včerajšom zasadaní Rozhlasová rada uznesením rozhodla a na dnešnom stretnutí zúčastnení potvrdili, že sa predmetnou problematikou bude Rozhlasová rada zaoberať aj za účasti BSP Lawyer Partners, a.s. na najbližšom zasadaní. Z tohto zasadania by malo vzísť jednoznačné stanovisko k tejto problematike.
Hilda Gajdošová
štatutárny zástupca SRo