19. 6. 2006

Pokuty naše každodenné a iné cennosti

Pokuty naše každodenné a iné cennosti
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava ,20.06.2006 o 9.30 hod

Sťažnosť č. 99 - 1118/2006 zo dňa 30.05.2006 vo veci neuzatvorenie zmluvy s organizáciami kolektívnej správy práv, spravujúcimi práva k predmetom ochrany, ktoré prevádzkovateľ používa Proti prevádzkovateľovi retransmisie: Slovak Telecom, a.s., Bratislava Sťažovateľ: právnická osoba
Sťažnosť č. 88 - 1034/2006 zo dňa 04.05.2006 vo veci zmeny v ponuke programových služieb, zaradenia „porno stanice“, nečitateľnosti teletextu vysielateľov, opätovného zaradenia programovej stanice NOVA do programovej ponuky prevádzkovateľa Proti prevádzkovateľovi retransmisie: SATRO, s.r.o., Bratislava Sťažovateľ: fyzická osoba

SK: 685-LO/D-1170/2006 zo dňa 7.06.2006 vo veci návrhu na udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/55 ÚK: RÁDIOMÉDIA, s.r.o., Dubnica nad Váhom Vladimír Foglton, Hlohovec
SK: 686-LO/D-1056/2006 zo dňa 09.05.2006 vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/84 ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava
SK: 689-LO/D-1052/2006 zo dňa 09.05.2006 vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/81 ÚK: A.W.G. spol. s r.o., Bratislava
SK: 690-LO/D-1047/2006 zo dňa 09.05.2006 vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/47 ÚK: Ragtime, spol. s r.o., Bratislava
SK: 643-LO/D-1068/2006 zo dňa 10.05.2006 vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/54 ÚK: Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov
SK: 676-LO/D-1172/2006 zo dňa 08.06.2006 vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie ÚK: City TV, s.r.o., Bratislava
SK: 682-LO/D-1115/2006 zo dňa 30.05.2006 vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie ÚK: PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ STAVBY, s.r.o., Bratislava
SK: 678-LO/O-1133/2006 zo dňa 03.05.2006 vo veci možného uloženia sankcie z dôvodu neoprávneného prevádzkovania retransmisie ÚK: T-Mobile Slovensko, a.s., Bratislava
SK: 677-LO/O-1132/2006 zo dňa 02.05.2006 vo veci možného uloženia sankcie z dôvodu neoprávneného prevádzkovania retransmisie ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava
SK: 567-LO/D-722/2006 zo dňa 22.03.2006 vo veci zmeny licencie č. T/166 ÚK: European Television – medicus, a.s., Bratislava
Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č. 1080/86-2006 (na vysielanie reklamy Orange z 10.5.2006 počas hokejového zápasu Švédsko-Fínsko) Správa o šetrení sťažnosti č. 1080/86-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č. 1090/87-2006 (na vysielanie programu XXL zo dňa 4.3.2006 ) Správa o šetrení sťažnosti č.1090/87-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 763/66-2006 (na vysielanie programu Regionálny denník zo dňa 2. 3. 2006) Správa o šetrení sťažnosti č. 763/66-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 739/61-2006 zo dňa 22.3.2006 (na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 21.3.2006) Správa o šetrení sťažnosti č. 739/61-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.s.r.o., Blatné
Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 899/72-2006 (na vysielanie programu Komisár Rex a Sprevádzač duší zo dňa 7.4.2006 ) Správa o šetrení sťažnosti č. 899/72-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie a TV Markíza Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.s.r.o., Blatné
Návrh na uloženie sankcie – pokuty, resp. návrh na zastavenie správneho konania SK č.: 552-PgO/O-908/2006 zo dňa 7.3.2006 Doplnenie: Správa č. 20/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie (dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Ticho, 28.12.2006) ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Návrh na uloženie sankcií – upozornení na porušenie zákona SK č.: 489-PgO/O-134/2006 zo dňa 20.12.2006 Doplnenie: Priebežné výsledky monitoringu rádia TWIST v období volebnej kampane, moratória, a volieb do orgánov samosprávnych krajov (dodržiavanie § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Aktuálne s..., 22.11.2005, 23.11.2005 a 6.12.2005) ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona SK č.: 548-PgO/O-807/2006 zo dňa 21.02.2006 Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2762/315-2005 (dodržiavanie § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Črepiny, 7.11.2005) ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona SK č.: 556-PgO/O-916/2006 zo dňa 7.3.2006 Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3043/368-2005 (dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorované programy/dni: Správy, 5.12.2005) ÚK: C. E. N., s.r.o., Bratislava
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona SK č.: 514-PgO/O-659/2006 zo dňa 7.2.2006 Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2945/337-2005 (dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Správy STV, 14.11.2005) ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Návrh na uloženie sankcií – pokút SK č.: 553-PgO/O-910/2006 zo dňa 7.3.2006 Doplnenie: Správa č. 23/2006/TV (dodržiavanie § 16 písm. k) a § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Múmia sa vracia, Z pekla, Akty X, 12.2.2006 a 16.2.2006) ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona SK č.: 565-PgO/O-976/2006 zo dňa 21.3.2006 Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 2/2-2006, 3164/372-2005 (dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorované programy/dni: Správy, 16.12.2005) ÚK: C. E. N., s.r.o., Bratislava
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona SK č.: 542-PgO/O-800/2006 zo dňa 21.2.2006 Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 2985/355-2005, 3033/363-2005, 3057/361-2005 smerujúcich proti Slovenskej televízii (dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Správy STV, 17.11.2005) ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Návrh na zastavenie správneho konania SK č.: 477-PgO/O-115/2005 zo dňa 20.12.2005 Doplnenie: Správa č. 139/05/TV o podiele európskych diel, európskej nezávislej produkcie a programov vo verejnom záujme vo vysielaní plnoformátových televízií Markíza, TV JOJ a STV (dodržiavanie § 27 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: celé vysielanie, 1.9.2005 – 30.9.2005) ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona