22. 6. 2006

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Predvolebnú kampaň a voľby vo verejnoprávnych médiách nepoznamenali väčšie problémy, vyplýva to z doterajších hodnotení Rady STV a Rozhlasovej rady. Predseda Rady Slovenskej televízie Miroslav Kollár tvrdí, že STV sa počas volebného vysielania pred, počas a po voľbách správala korektne. Kollár, ako aj niektorí ďalší členovia rady majú výhrady k spôsobu moderovania kľúčových diskusií - predvolebnej relácie O 5 minút 12 a povolebnej diskusie. V týchto debatách "niektorí politici museli držať chrbát moderátorom STV voči iným politikom," konštatoval Kollár, ktorý očakával väčšiu autoritu moderátorov. Počas stredajšieho rokovania rada tiež upozornila na slabé využitie virtuálneho štúdia. "Neboli absolútne využité možnosti grafiky, ktoré poskytuje," povedal šéf rady. Kollár považuje za problematický aj volebný výskum Odboru mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu (OMV SRo) urobený v spolupráci s STV a televíziou TA3. Prieskum bol urobený deň pred voľbami a STV ho používala po zatvorení volebných miestností. "Vzhľadom na to, že Markíza si dala urobiť exit-poll, tak polhodinu po tom, čo sme začali stratil zmysel," dodal Kollár. K predvolebnému výskumu, ktorý OMV SRo urobil v piatok pred voľbami sa chce na najbližšom zasadnutí Rozhlasovej rady vrátiť jej predseda Vladimír Talian. Podľa Taliana nemalo zverejnenie prieskumu OMV SRo výrazný efekt. Krátko po ňom boli totiž zverejnené výsledky volebného výskumu exit-poll agentúry MVK pre TV Markízu, v ktorom odpovedali voliči vychádzajúci z volebných miestností a jeho údaje boli presnejšie ako v prípade prieskumu OMV SRo. Talian predpokladá, že Rozhlasová rada sa vráti k diskusii so zástupcom Slovenskej ľudovej strany (SĽS) Mariánom Kotlebom vysielanej 27. mája v rámci série predvolebných diskusií na Rádiu Slovensko. Rozhlasová rada však podľa Taliana dodnes nedostala žiaden podnet na volebné vysielanie SRo. Podrobne sa touto témou bude zaoberať na zasadnutí v stredu, 28. júna. Priebeh predvolebnej kampane sledovala intenzívne aj Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Riaditeľ kancelárie RVR Andrej Holák hovorí,že licenčná rada už tradične k voľbám pripravila dva monitorovacie projekty. Jeden bol venovaný sledovaniu predvolebných diskusií, druhý spravodajstvu a publicistike. RVR sledovala všetky diskusie intenzívnejšie ako zvyčajne, zamerala sa na prípadné neobjektívne a nevyvážené informácie a sledovala mobilizačné podnety, ako napríklad zverejnenie neoverenej, nepravdivej alebo len čiastočne pravdivej informácie, ktorá mohla ovplyvniť voličov. Licenčná rada dostala až v utorok tento týždeň uznesenie Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) z 8. júna, podľa ktorého súkromné televízie Markíza, JOJ a verejnoprávna STV porušili zákon o voľbách do NR SR tým, že nepridelili rovnako hodnotný vysielací čas všetkým kandidujúcim politickým subjektom, tak vo vysielaní politickej reklamy ako aj v diskusiách. Mali tým znevýhodniť najmä menšie a neparlamentné strany a koalície. Podľa Holáka, ide o komplikovaný právny problém a licenčná rada preto k nemu zatiaľ nezaujala stanovisko. Pravdepodobne tak urobí na svojom najbližšom rokovaní, 4. júla. S rovnakým problémom sa na RVR obrátila aj jeden politický subjekt. Ďalšie dva podnety doručené RVR sa týkajú vystúpení predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Jána Slotu v diskusných reláciách BOX televízií JOJ a Sito vysielané Markízou. Autor sťažnosti na vystúpenia Jána Slotu vo volebnom vydaní relácie BOX poukazuje na Slotove údajné výroky voči maďarskej menšine. Sťažnosť na účinkovanie šéfa národniarov v predvolebnej relácii Sito sa zas týka neprimerane veľkého priestoru, ktorý mal Slota v relácii dostať. V tomto prípade ide o spor, ktorý podľa zákona o voľbách do NR SR rieši ÚVK a RVR preto podnet postúpila ÚVK. Okrem zapojenia sa súkromných médií do predvolebnej kampane priniesol nový zákon o voľbách do NR SR ďalšiu novinku - zrušenie predvolebného informačné moratória. Výnimkou boli len volebné prieskumy, ktoré sa v deň volieb, až do skončenia hlasovania nemohli zverejňovať.